20 Ιουλίου, 2024

Π.Νίκας για Τζάνε-Καλαμάκι

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου Τζάνε-Καλαμάκι, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, δήλωσε:

“Δυστυχώς, μετά από την απόφαση του ΚΑΣ, η οποία κρίνεται ως μη αναμενόμενη, δεν θα ολοκληρωθεί ο δρόμος Τζάνε – Καλαμάκι. Θα υπάρχει ο δρόμος Τζάνε – Πεταλίδι και Πεταλίδι – Καλαμάκι. Δε θα γίνει η διέλευση από την Ακρόπολη της Αρχαίας Κορώνης, το έργο θα απενταχθεί και η απένταξη θα έχει συνέπειες για την Περιφέρεια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ενδεχομένως να είναι και σοβαρές.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λύση που επελέγη από το ΚΑΣ έχει ένα κόστος 25.000.000 ευρώ και δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν ενδιαφέρουν τα κόστη. Επιπλέον, το έργο αυτό είναι σε πορεία εξέλιξης 10 χρόνων, δηλαδή έναν απαράδεκτα μεγάλο χρόνο για να μην έχουν γίνει οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το ΚΑΣ το 2014 είχε λάβει άλλη απόφαση και οι αρχαιολόγοι παρακολουθούσαν την πορεία του έργου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, είχαν δε όλον τον χρόνο μπροστά τους να παρέμβουν, να σταματήσουν το έργο ή να ζητήσουν την αλλαγή της διέλευσης του δρόμου, κάτι που δεν έκαναν όμως”.

Ο Περιφερειάρχης είπε ότι δεν περίμενε αυτήν την απόφαση παρατηρώντας σχετικά:
“Τελευταία είχαν γίνει επισκέψεις στο χώρο -και με τον Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο του ΚΑΣ- και από τη συζήτηση και τις λύσεις που προτείναμε είχαμε τη βεβαιότητα ότι θα προκριθεί η 4η λύση, η οποία θα στοίχιζε 5.000.000 ευρώ, δηλαδή λύση που μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Σε αυτόν τον τόπο είμαστε όλοι υπεύθυνοι και προφανώς η Αρχαιολογική Υπηρεσία και το ΚΑΣ είχαν όλον τον χρόνο μπροστά τους να ζητήσουν τις αναγκαίες αλλαγές ώστε το έργο να ολοκληρωθεί.
Τα χρήματα δεν υπάρχουν, το τμήμα του έργου παίρνει πορεία απένταξης και η Περιφέρεια προσφεύγει με επιχειρήματα κατά της συγκεκριμένης απόφασης του ΚΑΣ, ενώ σε περίπτωση που δε γίνει αναθεώρηση, η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να βρει τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το έργο” κατέληξε ο Περιφερειάρχης.