18 Ιουλίου, 2024

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών έργων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 6 Μαΐου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε προσωρινός ανάδοχος στο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο συντήρησης τμημάτων της επαρχιακής οδού Ναύπλιο – Λυγουριό, όπως επίσης και το πρακτικό της δημοπρασίας για τη συντήρηση τμημάτων της επαρχιακής οδού 7 στην Π.Ε. Αργολίδας, έργο προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίασή της εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή, προέβη στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ έργο προστασίας της όδευσης της αρχαίας διόλκου.

Ακόμα, εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο συντήρησης της επαρχιακής οδού Σκάλα – Γύθειο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Η Επιτροπή, επίσης, ενέκρινε τους όρους διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας, καθώς επίσης τους όρους διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας για το προϋπολογισμού 300.000 ευρώ έργου βελτίωσης και συντήρησης του γηπέδου του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα.

Προέβη ακόμα στην έγκριση των όρων διακήρυξης και στη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 3.065.225,14 ευρώ έργου που αφορά προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο κτήριο του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Στη σημερινή συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τους όρους διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας προϋπολογισμού 595.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο με την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Πάμισο.

Ενέκρινε ακόμα τα πρακτικά ανάδειξης προσωρινού μειοδότη α) στο προϋπολογισμού 600.000 ευρώ έργου βελτίωσης, συντήρησης και αναβάθμισης της ασφάλειας στον δρόμο Λεβίδι – Κανδήλα – Αρχαία Νεμέα και β) στο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης του δρόμου Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Λυσσαρέα.

Προέβη επίσης στην κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έργο αναβάθμισης αφ’ ενός των κοινόχρηστων χώρων της λαϊκής αγοράς Μεγαλόπολης και αφ’ ετέρου του περιβάλλοντος χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης.

Η Επιτροπή ενέκρινε και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Ανώνυμη  Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” με αντικείμενο την υλοποίηση του Προγράμματος “Δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης για την ενίσχυση της Προβολής του Προορισμού Πελοπόννησος” (Δράση 5: Διαφημιστική Προβολή και Λοιπές Δράσεις Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2021).

Τέλος, εκτός ημερησίας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο έργο κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣ Αρκαδίας, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.