18 Ιουλίου, 2024

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Στηρίζουμε το μέλλον, συμμετέχουμε στην απογραφή

Η Απογραφή διενεργείται κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Η Απογραφή διενεργείται κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Διαβάστε περισσότερα, στο συνημμένο αρχείο.

POSTER APOGRAFHS G K GR