18 Ιουλίου, 2024

Η Αρχαία Ολυμπία το 1966 (video)

Η Ολυμπία ήταν ιερό της αρχαίας Ελλάδας αφιερωμένο στον Δία. Εκεί διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο πλαίσιο της εορτής των Ολυμπίων.

Αντίστοιχες γιορτές ήταν τα Πύθια, προς τιμήν του Απόλλωνος στους Δελφούς, τα Ίσθμια προς τιμήν του Ποσειδώνος στον Ισθμό και τα Νέμεα, επίσης προς τιμήν του Διός. Η Ολυμπία ονομαζόταν Άλτις, δηλαδή Ιερό Άλσος. Ήταν κτισμένη στη βόρεια όχθη του ποταμού Αλφειού και σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο θρησκευτικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Εκεί βρισκόταν για περίπου χίλια χρόνια το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός, έργο του Φειδία, και ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Είχε ύψος 12 μ. Η αφετηρία των Ολυμπιακών Αγώνων τοποθετείται στο 776 π.Χ. και τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια. Όμως οι Αγώνες τελούνται ήδη πολύ παλαιότερα, διότι σύμφωνα με την παράδοση τους ξεκίνησε ο Πέλοπας, που κέρδισε σε αρματοδρομία τον βασιλιά της Πίσας Οινόμαο.

Τα πλάνα γυρίστηκαν από τον A. G. Bonar κατά το οδοιπορικό του στην Πελοπόννησο τον Ιούλιο του 1966 – Βίντεο Aylon Film Archives

Το παλαιότερο κτίσμα είναι ο ναός της Ήρας και το νεώτερο το Νυμφαίο. Στη ρωμαϊκή περίοδο, συμπληρώθηκαν και ανασκευάστηκαν πολλά κτίρια δεδομένου πως οι Ρωμαίοι συνέχισαν τους αγώνες χωρίς διακοπή. Η λειτουργία του ιερού χώρου συνεχίσθηκε κανονικά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 393 μ.Χ. έγιναν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και λίγο αργότερα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος Α΄, με διάταγμά του απαγόρευσε οριστικά την τέλεσή τους, ενώ επί Θεοδοσίου Β΄, επήλθε η οριστική καταστροφή του ιερού (426 μ.Χ.). Τα πιο σημαντικά μνημεία και κτήρια του χώρου της αρχαίας Ολυμπίας είναι: ο Ναός του Δίαπου θεωρούταν ένα από τα Επτά Θαύματα του κόσμου, ο Ναός της Ήρας ή αλλιώς Ηραίον, το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, το Στάδιο, το Γυμνάσιο, η Παλαίστρα, το Λεωνιδαίο, το Εργαστήριο του Φειδία, ο Θεηκολεών, οι Ζάνες, το Φιλιππείο, η Στοά της Ηχούς, το Μητρώον, ο Βωμός του Δία, ο Βωμός της Ήρας, το Πελόπιο, το Νυμφαίο, η Νότια Στοά, η Οικία του Νέρωνα, τα Ελληνικά λουτρά έξω από τον ιερό περίβολο της Άλτεως, το Ηρώο, οι Θέρμες Λεωνιδαίου, οι Θέρμες Κλαδέου, οι Θέρμες Κρονίου, οι Θησαυροί βρίσκονταν στους νότιους πρόποδες του Κρονίου λόφου, ο Ιππόδρομος, νότια του Σταδίου