4 Δεκεμβρίου, 2023

Μητροπολίτης Κορίνθου: Θα φτάσω μέχρι και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια γιατί υπάρχουν όρια…

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης Κορίνθου στον λόγο του προς το Εκκλησίασμα αρχικά αναφέρθηκε στην απόλυτη υπακοή του Χριστού στο θέλημα του Θεού και Πατρός και παρά το γεγονός ότι «λιγοψύχησε», πριν το Θείο Πάθος προσευχόμενος ανεφώνησε: «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ὡς σύ» (Ματθ. κστ΄,39), προκειμένου να επιτευχθεί η Σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Ο Χριστός δεν έπραξε το θέλημα Του, αλλά το θέλημα του Θεού και Πατρός,ώστε δια της υπακοής Του να ολοκληρωθεί το έργο Του και να σώζεται ο άνθρωπος δια της Εκκλησίας Του διαχρονικά. Όταν οι Μαθητές του Χριστού συνειδητοποίησαν, ότι ο Χριστός θα έφευγε από κοντά τους διερωτήθηκαν: «πως θα φύγεις και θα μας αφήσεις ορφανούς»; Ο Χριστός τους απήντησε «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς·» (Ιω. ιδ΄,18) «ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει υμίν ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα». (Ιω. ιδ΄ 16), ότι θα στείλει δηλαδή ο Πατήρ το Άγιο Πνεύμα, το Οποίο θα στέκει πάντοτεδίπλα σας, δίνοντας την χάρι του Θεού και όντας Αυτό που θα συγκροτεί τον Θεσμό της Εκκλησίας αενάως. Επομένως, ο Χριστός ανελήφθη εν δόξη και την ημέρα της Πεντηκοστής εκπλήρωσε την υπόσχεσή Του με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τον φωτισμό των Μαθητών, ώστε Αυτοί να βλέπουν πλέον τον κόσμο με τα μάτια τα πνευματικά, να μεταλλαχθούν σε Αποστόλους, ταμεία και οικονόμους της χάριτος του Θεού, και «στύλοι» επάνω στους οποίους στηρίζεται η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική μας Εκκλησία.

Είναι άξιο απορίας γιατί κάποιοι ομιλούν για τις αμαρτίες των ανθρώπων της Εκκλησίας, αφού ο Χριστός δεν ήρθε για να σώσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς «οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. θ΄, 13), καθώς αυτοί κατανοούν περισσότερο την αμαρτωλότητα τους και μπορούν να μετανοήσουν. Ο αμετανόητος δεν μπορεί να μπει στον Παράδεισο,αφού στερείται ταπείνωσης, δεν ζητά την ευλογία του Θεού και θεωρεί εαυτόν «κέντρο του κόσμου». Ο αμετανόητος ακολουθεί την πορεία του Ιούδα, που ενώ φαίνεται να μεταμελήται, εν τούτοις οδηγείται στην απώλεια και τον θάνατο. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος, υφίστανται δύο μέρη. Το άγιο μέρος, που αποτελείται από τον Θεό και όλους, όσοι Τον ακολούθησαν, δηλαδή τους Αγίους, που Τον ευαρέστησαν και το αμαρτωλό μέρος, που αποτελείται απ’ όλους εμάς, τους αγωνιζόμενους πιστούς και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται η Εκκλησία ανά του αιώνας. Ύστερα απ’ όλα αυτά γίνεται απολύτως κατανοητό γιατί ο Θεός είναι Μέγας, σώζει τον άνθρωπο και τον κόσμο και του είμεθα αιωνίως ευγνώμονες :«Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ σοὶ μόνῳ λατρεύομεν» ομολογούμε στην ευχή της Γονυκλισίας.

Στις ημέρες μας, η ανωτέρω ιερή σχέση δυναμιτίζεται από τάχα ιερείςεκπροσώπους του Θεούθεομπαίχτες, που δεν πιστεύουν στο όνομα Τουκαπηλεύονται την Εκκλησία, παριστάνουν τους προφήτες, τους «μάγους», αυτούς που δήθεν θα σώσουν τον κόσμο και θα λύσουν όλα τα προβλήματα των ανθρώπων, δίδοντας υποσχέσεις απραγματοποίητες! Η Τοπική μας Εκκλησία ταλαιπωρείται καιρό απ’ αυτούς τους ψευδο-ορθοδόξους ψευδο-επισκόπους και ψευδο-κληρικούς και η ταπεινότης μουως ο νόμιμος και Κανονικός Μητροπολίτης αυτής της επαρχίαςέχω το δικαίωμα, αυτή την Ιερή ημέρα, να καταγγείλω την σύληση των Ιερών και των Οσίων από ανθρώπους, που δεν έχουν Ιερωσύνηούτε ήθος, ούτε πίστη, ούτε λατρεία, από ανθρώπους, που καταπατούν Ι. χώρους και κλέβουν Εκκλησίες, από ανθρώπους, που παραβλέπουν τους νόμους και τις ΚΥΑ του Κράτους και παραμένουν ατιμώρητοι, καθώς έχουν φιλίες με ισχυρούς και έχουν το θράσος να απειλούν ακόμη και την Κανονική και συνταγματικά αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλώνω λοιπόν ευθαρσώς, σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ότι όποιος έχει κοινωνία με αυτούς, δεν μπορεί να έχει κοινωνία και με εμάς, ανεξάρτητα από το εάν είναι αξιωματούχος ή όχι. Και για όλα αυτά αναμένω απαντήσεις και αν δεν τις λάβω, θα φτάσω μέχρι και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, γιατί υπάρχουν όρια, τα οποία και δεν μπορούν να ξεπεραστούν και είμαι φορτισμένος με την ιερή ευθύνη να τα διαφυλάττω εξ ονόματος της Μίας και μοναδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.