14 Ιουλίου, 2024

Μη λειτουργία Παιδικής Κατασκήνωσης Δήμου Τρίπολης

O Δήμος Τρίπολης βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει, ότι παρά την προετοιμασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που δρομολογήθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου για  την άρτια οργάνωση και λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης  στην Κοινότητα του Παραλίου Άστρους – το Καλοκαίρι του 2021- τελικά αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω αντικειμενικών αδυναμιών που προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις  που τέθηκαν από την πολιτεία στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επισημαίνουμε ότι παρά τις  ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού καθ’ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα – λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- οι υπηρεσίες του Δήμου έγκαιρα μερίμνησαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν  όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, ώστε να είναι έτοιμη η λειτουργίας της κατασκήνωσης με το πέρας του σχολικού έτους. Προς το σκοπό αυτό λήφθηκε σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 73/29-3-2021), υποβλήθηκε φάκελος αδειοδότησης  λειτουργίας της προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και υλοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες  μελέτες για την προμήθεια όλων των αναγκαίων αγαθών καθώς και των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, αποκατάστασης ζημιών, βλαβών, πυρασφάλειας κ.λ.π.

Αναμένοντας τη σχετική ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε μόλις την 18η-6-2021, διερευνήσαμε όλες τις πιθανές  εναλλακτικές πρακτικές και τρόπους για την ασφαλή λειτουργία τους.

Όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις οδηγίες της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.38197/18-6-2021 (ΦΕΚ τ΄Β2660/18-6-2021), τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της άρτιας και ασφαλούς λειτουργία της, τα οργανωτικά μέτρα και τον καθορισμό των διαδικασιών που τίθενται και προσδιορίζονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα της και σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση της κατασκήνωσης του Δήμου μας – σε ότι αφορά τη  δομή και τη διάρθρωση της, την κτιριακή και υλικοτεχνική της υποδομή – κρίνουμε ανέφικτη τη λειτουργία της, διότι ακυρώνονται  οι σκοποί και οι στόχοι της καθώς και τα ευεργετήματα που απολαμβάνουν σε αυτή οι μικροί μας φίλοι, όπως είναι η ελεύθερη χαρά, το παιχνίδι και η χωρίς περιορισμούς επικοινωνία μεταξύ τους.

 Για τη μη λειτουργία της κατασκήνωσης λήφθηκαν υπόψη και τα εξής :

  1. Δεν κατατέθηκε καμία Αίτηση για τις θέσεις του ιατρού και του νοσηλευτή μετά τη σχετική Ανακοίνωση του Δήμου για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (και παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο). Οι ειδικότητες αυτές είναι άκρως απαραίτητες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ( COVID -19).
  2. Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν στους χώρους που διαθέτει η κτιριακή υποδομή της κατασκήνωσης είναι εξαιρετικά μικρός λόγω των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
  3. Είναι αδύνατη η διαμονή και διαβίωση όλου του απαραίτητου προσωπικού (μη επαρκείς χώροι λόγω των απαιτούμενων αποστάσεων). Συγκεκριμένα δεν υπάρχει η δυνατότητα διαμονής για 11 από τα 33 άτομα του προσωπικού.
  4. Είναι δυσλειτουργική η κατάρτιση προγράμματος κατασκηνωτικής ζωής στους διαθέσιμους χώρους της κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω ΚΥΑ για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ( προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων σε μικρές ομάδες παιδιών και συγκεκριμένους χώρους προς αποφυγή ανάμιξης παιδιών από διαφορετικές ομάδες, χρήση μάσκας στις κοινές δραστηριότητες ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση του 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων, χρονοβόρες διαδικασίες για τη σίτιση των κατασκηνωτών ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κ.λ.π. )

Κατόπιν των ανωτέρω η απόφασή μας για τη μη λειτουργία τους αυτό το καλοκαίρι θα θέλαμε να εκληφθεί ως μια επιπλέον προσπάθεια και συμβολή του Δήμου στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και στην αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου στην υγεία των κατασκηνωτών (παιδιών και εργαζομένων), και γενικότερα στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε αυτή τη χρονική στιγμή κρίνουμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε το αγαθό της υγείας σε σχέση με τις παροχές και τα οφέλη από την κατασκήνωση προς τα παιδιά και τους γονείς αποκλείοντας την πιθανότητα να κληθούν να αντιμετωπίσουν δυσάρεστα περιστατικά.

Στην δύσκολη αυτή απόφασή μας για τη σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης που διαμόρφωσε η πανδημία, ζητούμε την κατανόηση όλων και ιδιαιτέρως των μικρών μας φίλων και σας καλούμε σε δράσεις με εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας και δραστηριότητες στο Δήμο μας, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που μας υπαγορεύουν οι παρούσες συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλο τον κόσμο.