14 Ιουλίου, 2024

«ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ-ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ, ΑΝΔΡΙΖΕΣΘΕ, ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ», γράφει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΚΗ

Αυτή η σύντομη ρήση του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ των ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ από την Α΄ προς ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Θεόπνευστη Επιστολή του (κεφάλαιο 16, εδάφιο 13), γραμμένη στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, κοσμεί από το 1879 μέχρι σήμερα την Είσοδο του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ SELWYN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας.

BE ON YOUR GUARD. STAND FIRM IN THE FAITH. ACT LIKE A MAN. BE COURAGEOUS. BE STRONG.

«Στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε» Δηλαδή «ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΣΑΝ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ. ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ. ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ ΣΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΕΝΑΙΟΙ. ΛΑΒΕΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ». 
Η σύντομη αυτή φράση είναι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ! Είναι μία ξεκάθαρη προτροπή-εντολή, γεμάτη στοργή και Αγάπη. Είναι κραυγή αγωνίας από τον Απόστολο Παύλο προς τα πιστά τέκνα του, να παραμείνουν ακλόνητοι στα όσα τους εδίδαξε. Με λίγες μόνο λέξεις, περιλαμβάνει 1) την προσοχή «Γρηγορείτε», 2) την αναγκαία σταθερότητα στην παραδοθείσα Πίστη «Στήκετε εν τη πίστει» και 3) την ενδυνάμωση και την προκοπή στον πνευματικό αγώνα «Ανδρίζεσθε, Κραταιούσθε»!

Αυτή η προτροπή-συμβουλή του Θείου Παύλου είναι τόσο επίκαιρη σήμερα όσο και τότε. «Γρηγορεῖτε» μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Διότι ως Πνευματικός Πατέρας των Κορινθίων βλέπει πολλούς εχθρούς να επιτίθενται στους Χριστιανούς και να επιβουλεύονται την «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ» τους ζωή. Ο καλύτερος φύλακας λοιπόν είναι η Αρετή της Εγρήγορσης, της Πνευματικής Αγρυπνίας και της Νήψεως. Για να διαφυλάξουμε λοιπόν τα πνευματικά αγαθά της ψυχικής μας υγείας, της αξιοπρέπειας μας, των Ιερών παραδόσεων μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από αυτόν που μας λέει ο πνευματικός μας Πατέρας Απόστολος Παύλος «Γρηγορεῖτε». Ο Απόστολος Παύλος δεν μας λέει απλά «Γρηγορεῖτε», διότι αυτό θα σήμαινε απλά πόλεμο χωρίς όπλα. Αλλά μας δίνει και το όπλο για να πολεμήσουμε λέγοντας μας: «Στήκετε εν τη πίστει», στηρίζεστε στην Πίστη σας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Με πολύ συνοπτικό και ουσιαστικό τρόπο, μας προτρέπει και μας διατυμπανίζει να στηριχτούμε στην Πίστη, την ασπίδα της ψυχής, η οποία και όρη μετακινεί. 
Η αυθεντική Χριστιανική ζωή απαιτεί σταθερότητα, καρτερία και συνέπεια. Σταθερότητα και συνέπεια στις Χριστιανικές αρχές, αμετακίνητη θέση στο δόγμα μας, αξίες οι οποίες είναι καρπός ισχυρής Πίστεως στον Θεό και συναισθήσεως της τιμής που μας κάνει η αγάπη του Θεού.  Γι αυτό πολύ σωστά μας λέει ο Απόστολος Παύλος όχι μόνο «στήκετε ἐν τῇ πίστει», αλλά και «Ανδρίζεσθε». Με λίγα λόγια, μας ενθαρρύνει να μην παραδινόμαστε, να μην εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας εύκολα και τότε θα ανδρωθούμε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος με ένα άλλο ρήμα, το ρήμα «κραταιοῦσθε», που αν το ερμηνεύσουμε αναλυτικά, σημαίνει κράτα γερά, δυνατά. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε κράτα γερά να μην γλιστρήσεις, κράτα γερά όπως κρατά το στρείδι γερά την πέτρα, κράτα γερά την Πίστη. Την πίστη και την ελπίδα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που είναι ο αρχηγός της σωτηρίας μας και ο οποίος μας λέει: «ἐγώ εἰμι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή· μὴ φοβεῖσθε». 
Ο Θεόπτης Παύλος μας διδάσκει την πιο σημαντική αξία της ζωής την ΠΙΣΤΗ, το θεμέλιο όλων των αξιών. Την ΠΙΣΤΗ για στήριγμα, την ΠΙΣΤΗ για ανεφοδιασμό, την ΠΙΣΤΗ για παρηγοριά, για ζωογόνηση, για καθοδήγηση, για ελπίδα.Η Πίστη δεν είναι απλή γνώση που την μαθαίνουμε από τα βιβλία, δεν είναι απλή θεωρία, δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα διατυπωμένο από εμάς τους ανθρώπους, αλλά είναι Θεία δύναμη, είναι θάρρος, είναι φλόγα που μας φωτίζει, είναι Θείος έρωτας, είναι ζενίθ, απόγειο που μας οδηγεί σε προσωπική αγαπητική ένωση με τον Θεό, τον Πλάστη και Δημιουργό μας. 
ΠΙΣΤΗ, κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο είναι «ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Πίστη, δηλαδή, στον Τριάδικο Θεό, στον Πατέρα, στο σαρκωμένο Λόγο και στο Άγιο Πνεύμα. Η Πίστη δεν είναι ατομική ή προσωπική ή υποκειμενική υπόθεση. Η αληθινή Πίστη είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ακατάληπτη πνευματική ικανότητα να αντιλαμβάνεται ο νους τα Ουράνια, εν Αγίω Πνεύματι. Είναι έλεγχος, δηλαδή απόδειξη, φανέρωση των άδηλων πραγμάτων του Θεού, που δεν τα βλέπουν τα σωματικά μας μάτια, αλλά τα αποκτάμε με τις πνευματικές μας αισθήσεις, μέσω των οποίων μπορούμε να προγευόμεθα τα πνευματικά οφέλη από τώρα.
Και στον αρχαίο κόσμο ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας έλεγε «διά τῆς πίστεως ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾷ τήν βεβαιότητα ἐπί τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν πραγμάτων». Και στις μέρες μας ο Αϊνστάιν είπε «χωρίς την Πίστη δεν είναι δυνατό να συλλάβουμε την πραγματικότητα με τους θεωρητικούς στοχασμούς μας· χωρίς την Πίστη στην εσωτερική αρμονία του Κόσμου, δεν είναι δυνατό να υπάρξει Επιστήμη».Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς επίσης μας λέει ότι «κυριώτερον τῆς ἐπιστήμης ἡ Πίστις, καί ἔστιν αὐτῆς κριτήριον» (Γ. Παπαμιχαήλ, Απολογητικά σελ. 243 και Migne 8, 948Α). Ο δε Μέγας Βασίλειος γράφει τα εξής σοφά λόγια: «Πίστις ἡγείσθω τῶν περί Θεοῦ λόγων· πίστις ἡ ὑπέρ τάς λογικάς μεθόδους τήν ψυχήν εἰς συγκατάθεσιν ἕλκουσα. Πίστις, οὐχ ἡ γεωμετρικαῖς ἀνάγκαις, ἀλλ’ ἡ ταῖς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείαις ἐγγινομένη… Καί μηδείς καταχλευαζέτω τοῦ λόγου, ὡς ἀβασανίστως ἡμῶν εἰς τήν ὑπέρ ὧν λέγομεν συγκατάθεσιν τούς ἀκούοντας ἐναγόντων. Ἀνάγκη γάρ ἑκάστης μαθήσεως ἀνεξετάστους εἶναι τάς ἀρχᾶς τοῖς μανθάνουσι… Ἐπεί ἀμήχανον τούς περί τά πρῶτα ζυγομαχοῦντας δυνηθῆναι ὁδῷ καί τάξει προελθεῖν εἰς τό τέλος. Καί τοῦτο ἄν μάθεις παρ’ αὐτῶν τῶν ἔξωθεν. Εἰ γάρ μή συγχωρήσειας τάς πρώτας ἀρχάς τῷ γεωμέτρῃ, ἀμήχανον αὐτόν τά ἐφεξής συμπεράνασθαι. Καί τῆς Ἀριθμητικῆς ὁ τοῖς πρώτοις καί στοιχειώδεσιν ἐνιστάμενος, τήν εἰς τό πρόσω ὁδόν διακόπτει. Ὁμοίως δέ καί ἰατρικαί ἀρχαί ἰατροῖς ἀναπόδεικτοι. Καί ὅλως, ἐν ὁποιοδήποτε ἐπιτηδεύματι τῶν ὁδῷ καί τάξει προϊόντων ἐπί τό τέλος, ἀδύνατον τῶν πρώτων ὑποθέσεων ἀποδείξεις ἐπιζητεῖν· ἀλλ’ ἀνάγκη τάς τῶν λογικῶν τεχνῶν ἀρχάς ἀνεξετάστως παραδεξάμενον, τό ἐκ τῶν ὑποτεθέντων ἀκόλουθον ἐν τοῖς ἐφεξής ἐπιβλέπειν. Οὕτω δή οὖν καί τό τῆς θεολογίας μυστήριον τήν ἐκ τῆς ἀβασανίστου πίστεως ζητεῖ συγκατάθεσιν» (Migne 30, 104B).Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «ἡ Πίστις ἐστίν αὐτή ἡ ὑπόστασις καί οὐσία τῶν ἐλπιζομένων πραγμάτων», «ὑφιστῶσα ταῦτα καί συνιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ πιστεύοντος». «Ἐπειδή γάρ τῇ ἐλπίδι ἀνυπόστατα εἶναι δοκεῖ (φαίνονται σαν ανυπόστατα, σαν να μην υπάρχουν), ἡ πίστις ὑπόστασιν αὐτοῖς χαρίζεται· μᾶλλον δέ οὐ χαρίζεται, ἀλλ’ αὐτό ἐστιν οὐσία αὐτῶν».

Ο Θεσπέσιος Παύλος μας ζητάει να επαγρυπνούμε και να μείνουμε σταθεροί και όρθιοι στην Πίστη που Εκείνος μας χάρισε. ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΕΝΝΑΙΟΙ,  ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ.Ας σιμώσουμε λοιπόν κι ας μαθητεύσουμε κοντά στον μακάριο Θεσπέσιο Παύλο. Ας ακούσουμε την σάλπιγγα της Θεολογίας του, κι ας ενδυθούμε την πνευματική του Χριστοκεντρική πανοπλία της Πίστεως, άλλωστε μας το ζητάει ο ίδιος: «Μιμήται μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού!!!»

ΠΑΥΛΕ, γίνε στον δρόμο μας ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ!!

ΠΑΥΛΕ, δώσε μας τα άγια φτερά της ΠΙΣΤΗΣ σου!!
Τιμή και Δόξα και Ευλογία στον τόπο μας, στην Κόρινθο, και σε όλους εμάς τους Κορινθιους, που ο Θεός μας επέλεξε και μας έστειλε στην Πόλη μας, τον Πρώτο μετά τον Ένα, τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟ, ο οποίος έκανε την Κόρινθο γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης με τις δυο Αθάνατες, Θεολογικές, Πρακτικές, Ηθικές Α’ & Β’ προς Κορινθίους Επιστολές του!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!