1 Δεκεμβρίου, 2023

Πίστωση από τους ΚΑΠ προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για εξόφληση δαπάνης μεταφοράς μαθητών της προηγούμενης σχολικής χρονιάς

Περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την εξόφληση της συνολικής της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η εν λόγω πίστωση ανέρχεται, ειδικότερα, σε 4.176.300 ευρώ και η κατανομή της ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι, Αργολίδα 1.180.200 ευρώ, Αρκαδία 1.145.700 ευρώ, Κορινθία 935.200 ευρώ, Λακωνία 516.500 ευρώ, Μεσσηνία 398.700 ευρώ.

Τα ποσά αυτή, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μπορεί να ανακατανέμονται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να καλύπτονται δαπάνες μεταφορές μαθητών του σχολικού έτους 2020 – 2021, ενώ στην περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών μεταφοράς του εν λόγω σχολικού έτους προκύπτουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατίθενται για αντίστοιχες δαπάνες μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους 2021 – 2022, σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνολική πίστωση προς τις Περιφέρειες της χώρας για τον συγκεκριμένο σκοπό ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ.