14 Ιουλίου, 2024

Ηλεία: Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Πύργου ώστε να υπάρξει εκτενέστερη μέριμνα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των δασικών εκτάσεων του δήμου από τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@1489.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύργου, Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Τ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Ασημακοπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 26213 62611)