14 Ιουλίου, 2024

Κλειστοί, Πέμπτη και Παρασκευή, οι Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Άργους Μυκηνών

  • ΑΠ Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  • Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 « Αρμοδιότητες Δημάρχου του Ν.3852/2010 [ ΦΕΚ 87Α], « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του ιδίου νόμου,
  2. Το υπ’αριθ. 7/29-6-2021 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ,
  1. Το υπ’αριθ. πρωτ. 2645/29-06-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
  1. Το υπ’αριθ. 111098/29-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
  1. Τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ,

ΑΠΟ ΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ του Δήμου Άργους Μυκηνών , την Πέμπτη 01/07/2021 και την Παρασκευή 02/07/2021, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην χώρα μας και θα επηρεάσουν και την περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

Κοινοποίηση:

1.Δ/νση Κοιν. Προστ., Παιδείας,

Πολιτισμού & Τουρισμού

2.Δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

3. Κοιν. Επιχ. Δήμου Άργους-Μυκηνών