14 Ιουλίου, 2024

Κατασκευή κλειστού τύπου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Εγκρίθηκε από την Ο.Ε. του Δήμου Καλαμάτας, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού τύπου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καλαμάτας Μεσσήνης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων βάσει ΠΕΣΔΑ».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία 3 εργοστασίων, 3 ΧΥΤΥ και 2 κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Η ανάγκη όμως έδειξε ότι απαιτείτε κι ένα δίκτυο μικρότερων ΣΜΑ, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των Δήμων, το οποίο θα κατασκευασθεί από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Για το Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ΣΜΑ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και του Δήμου Μεσσήνης. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, έπειτα από σχετική έρευνα του ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, για χώρο που να πληροί τα κριτήρια του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, και της ισχύουσας νομοθεσίας, κρίθηκε ως καταλληλότερη έκταση, τμήμα οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας το οποίο βρίσκεται πλησίον του Βιολογικού Καλαμάτας. Το εν λόγω γήπεδο κρίθηκε κατάλληλο γιατί πληροί μια σειρά από τεχνικά, οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, με τα κυριότερα των οποίων να είναι τα εξής:

– Βρίσκεται εντός ΓΠΣ Καλαμάτας, η συγκεκριμένη ζώνη είναι η μόνη στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα στο εγκεκριμένο ΓΠΣ πως επιτρέπεται η κατασκευή ΣΜΑ.

– Αποτελείται από επίπεδη έκταση μηδενικού υψομέτρου, στην οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υλοποίηση της, και περιλαμβάνει ράμπες και κλειστό κτίριο μεταφόρτωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χωροθέτηση του ΣΜΑ εκτός της ακτίνας των 13 Km από τον αεροδιάδρομο θα οδηγούσε σε ακύρωση της λειτουργικότητας του, καθώς μια τέτοια ακτίνα σχεδόν αγγίζει τα όρια της μονάδας επεξεργασίας στην Καλλιρόη, ακυρώνοντας την οποιαδήποτε ωφελιμότητα της διαδικασίας μεταφόρτωσής. Με αυτό τον τρόπο όμως, με κλειστό σταθμό, με συγκεκριμένο υψόμετρο έχουν δοθεί όλες οι ανάλογες εγκρίσεις (ΥΠΑ, ΓΕΑ)

– Αποτελεί έκταση με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό και δασικό χαρακτήρα, γεγονός που θα συμβάλλει στην ταχύτερη αδειοδότηση του ΣΜΑ.

– Υπάρχει οδικό δίκτυο καλής ποιότητας έως αυτό και άμεση πρόσβαση στα απαιτούμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, ρεύμα).

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η κατασκευή του έργου θεωρείται υψίστης σημασίας  καθώς η λειτουργία του θα βελτιώσει τις συνθήκες καθαριότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισής τους. Ο ΣΜΑ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την συλλογή βρόχινων νερών για άρδευση και την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων αλλά και την αξιοποίηση της δυνατότητας αντιστάθμισης του κόστους ενέργειας μέσω της εφαρμογής του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering).