1 Δεκεμβρίου, 2023

Κώστας Τζιούμης: «Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στον Δήμο Τρίπολης»

Τη σύμβαση του έργου “Διαμόρφωση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης” συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης και ο ανάδοχος κ. Αναστάσιος Κεχαγιάς.

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 216.455 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Τρίπολης.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι εξής:
• Κατασκευή κελιών από μεταλλικούς δοκούς και μεταλλικό γαλβανισμένο πλέγμα τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό στεγασμένο χώρο του κτηρίου καθώς και εργασίες πλαγιοκάλυψης από προκατασκευασμένα πάνελ
• Κατασκευή εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων στο κτήριο των κελιών.
• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (φωτισμός ρευματοδότες) στο κτήριο των κελιών.
• Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης ύδρευσης στο κτήριο των κελιών.
• Χρωματισμός των γραφείων διοίκησης της εγκατάστασης.
• Διαμόρφωση, οδού πρόσβασης και οδών κυκλοφορίας εντός του γηπέδου με ασφαλτοσκυρόδεμα και βιομηχανικό δάπεδο από σκυρόδεμα.
• Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) πολυδιαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων τοίχου (split units) για το κλιματισμό των χώρων παραμονής προσωπικού του κτηρίου γραφείων της εγκατάστασης.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης σημείωσε: «Υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα σημαντικό έργο το οποίο αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην περιοχή μας. Από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, καταβάλλουμε μια τεράστια προσπάθεια, για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι το λύσαμε, όμως σε όλους – πλην των κακοπροαίρετων- είναι εμφανές ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί.
Δεν εφησυχαζόμαστε, προχωράμε το έργο για ένα σύγχρονο ενδιαίτημα, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς τη βελτίωση του ζητήματος αυτού.
Δρομολογούμε την πρόσληψη Κτηνιάτρου, ενώ αναμένουμε τις εξελίξεις για το νέο νομοθετικό πλαίσιο».

endiaitima2021