20 Ιουλίου, 2024

Επιστολή Δημάρχου στην ΕΦΑ Μεσσηνίας για το αρχαιολογικό έργο στην πλατεία Υπαπαντής

????????????????????????????????????

Τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη σύναψη Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας» εκκινεί με επιστολή του προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Συγκεκριμένα, στην με αριθ. Πρωτ.: 60436/08-07-2021 επιστολή του, ο Δήμαρχος αναφέρει: «Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγγράφων, ο Δήμος Καλαμάτας προέβη σε αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με την υπ’ αρ. 96/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (05.07.2021) και ενέγραψε δαπάνη ύψους 90.000,00 ευρώ από ίδιους πόρους (ΚΑΕ 00.6737.18), για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της Πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας».

Όπως σας ενημερώσαμε με το (2) σχετικό έγγραφό μας, το υπόλοιπο ποσόν των 92.000,00 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία σας απαιτούμενης δαπάνης, ύψους 182.000,00 ευρώ, θα διατεθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ., την οποία επισυνάπτουμε.

Κατόπιν αυτού και μετά από την ενημέρωση που έγινε στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Διδασκάλου, για την πρόθεση ανάληψης της δαπάνης του ανασκαφικού έργου από τον Δήμο Καλαμάτας, λόγω αδυναμίας ένταξής του ως υποέργο στο έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Γ’ φάση (Πλατεία Υπαπαντής)» με Κωδικό ΟΠΣ 5041383, παρακαλούμε για την περαιτέρω συνεργασία της Υπηρεσίας σας και την άμεση προώθηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διατύπωση του σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να προωθηθεί στο ΥΠΠΟΑ για έγκριση.

Ευελπιστούμε στην απρόσκοπτη συνεργασία μας, για να έρθει εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αρχαιολογικό έργο και να είστε βέβαιοι ότι θα μας βρείτε αρωγούς στην όλη προσπάθεια».