14 Ιουλίου, 2024

Συμβάσεις δύο έργων στην Αρκαδία με προϋπολογισμό 1,5 εκ ευρώ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

Τις συμβάσεις υλοποίησης δύο έργων στην Αρκαδία, συνολικού προϋπολογισμού 1.570.000 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Παρασκευή 9 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, η μία σύμβαση αφορά το προϋπολογισμού 800.000 ευρώ -από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας- έργο βελτίωσης, συντήρησης και αναβάθμισης ασφάλειας της εθνικής οδού Τρίπολης – Πύργου κατά τμήματα, από την Τρίπολη έως το Λευκοχώρι. Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ανέρχεται σε 264.690,34 ευρώ.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το με προϋπολογισμό 770.000 ευρώ -από πιστώσεις του 4ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης- έργο οριστικής αποκατάστασης της βατότητας δημοτικού δρόμου μέσα στο Μακρύσι, ο οποίος είχε υποστεί κατολίσθηση. Η δαπάνη, σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό, ανέρχεται σε 414.228, 32 ευρώ.