22 Ιουλίου, 2024

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022, εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα στο ΠΕΠ με συνολική δημόσια δαπάνη 628.880 ευρώ.

Η εν λόγω πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για το σχολικό έτος 2021 – 2022 όσον αφορά στην ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία, λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και οι απαραίτητοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (Σχολικοί Νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος της πράξης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.