14 Ιουλίου, 2024

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σειρά αποφάσεων για σημαντικά θέματα έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στο με προϋπολογιασμό μελέτης 500.000 ευρώ έργο επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου.

Εγκρίθηκε επίσης η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ “Πάρνωνας Α.Ε.” για την μελέτη της κατασκευής του Ενωσιακού γηπέδου ποδοσφαίρου της Αργολίδας.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου για τις εργασίες καθαρισμού σε ρέματα των περιοχών των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας και Νεμέας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Ακόμα, εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής για την ανάθεση με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ του έργου συντήρησης και σήμανσης των επαρχιακών οδών Κούτσι – Στιμάγκα και Βραχάτι – Νεμέα.

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Λακωνίας για τα σχολικά έτη 2021 – 2022, 2022 – 2023 και 2023 – 2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 24.065.787,69 ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας, για το έργο της ανάπλασης του προαύλειου χώρου στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Χριστιάνους Τριφυλίας.

Ακόμα, εγκρίθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών του νέου προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του προϋπολογισμού 3.545.000 ευρώ έργου βελτίωσης και συντήρησης της ορεινής οδού Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα.

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.