20 Ιουλίου, 2024

Αρίστης ποιότητας το νερό του Αναβάλου μετά την επεξεργασία του εργοστασίου αφαλάτωσης

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΡΜ κάνει πάντα ότι περνάει από το χέρι της για να φτάνει στα σπίτια των πολιτών καθαρό νερό, ακόμα και σε περιόδους λειψυδρίας. Στο εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού που λειτουργεί με την μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης στην Αμυμώνη, γίνεται επεξεργασία και καθαρισμός του νερού του Αναβάλου από επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό άλατα και χημικά στοιχεία με σκοπό την ενίσχυση των πηγών και την παροχή καθαρού νερού στους πολίτες μας. Όπως παρατηρούμε και από τις εικόνες των αναλύσεων τα χλωριούχα άλατα του νερού του Αναβάλου από 382 mg/L μειώνονται στα 118 mg/L μετά την ώσμωση (όριο 250 mg/L) και το νάτριο από 215 mg/L μειώνεται στα 68 mg/L (όριο 200 mg/L). Η δραστική αυτή μείωση αποτυπώνεται και στις τιμές της αγωγιμότητας όπου από 1649 μS/cm πέφτει στα 535 μS/cm (όριο 2500 μS/cm). Επιπλέον η αντίστροφη ώσμωση, εκτός από τα προαναφερθέντα, απαλλάσσει το νερό από σίδηρο, θειικά, αργίλιο, νιτρικά, μαγγάνιο και άλλες επιβλαβείς ενώσεις και στοιχεία. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών είναι ο μοναδικός Δήμος που επεξεργάζεται το νερό του Αναβάλου στο εργοστάσιο αφαλάτωσης πριν φτάσει στα σπίτια των δημοτών,  σε αντίθεση με όμορους Δήμου που υδροδοτούν ανεπεξέργαστο το νερό του Αναβάλου.