1 Απριλίου, 2023

Πρόσληψη 37 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σπάρτης

Ολόκληρη η ανακοίνωση, έχει αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://www.sparti.gov.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dhmos.spartis@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από Παρασκευή 13/08/2021 και λήγει την Πέμπτη 19/08/2021.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

  1. Ολόκληρη η Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖΚΩ1Ν-ΜΝΩ)
  2. Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (σε μορφή word και σε μορφή pdf)
  3. Το Παράρτημα ΙΙ

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο PeloponnisosTV.gr