14 Ιουλίου, 2024

Ομαδική Εικαστική Έκθεση «Η Αρχαία Σπάρτη με σύγχρονη ματιά»

Ο Δήµος Σπάρτης και το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού και Περιβάλλοντος σε συνδιοργάνωση µε την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λακωνίας πραγµατοποιούν την εικαστική έκθεση µε τίτλο «Η αρχαία Σπάρτη µε σύγχρονη
µατιά» για να τιµήσουν τα 2500 χρόνια από την µάχη των Θερµοπυλών.


Η έκθεση παρουσιάζεται από Σπαρτιάτες εικαστικούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι κλήθηκαν να ερµηνεύσουν
και να προσεγγίσουν την αρχαία Σπάρτη µε την προσωπική τους εικαστική γλώσσα.
Στα έργα αποτυπώνονται οι αισθητικές προσεγγίσεις της αρχαίας Σπάρτης µέσα από το προσωπικό βίωµα του καλλιτέχνη ή την προσωπική µατιά του. Οι αρχαίες φόρµες µετουσιώνονται σε νέα σχήµατα και διευρύνονται οι ορίζοντες της καλλιτεχνικής έµπνευσης.
Μέσα από την έκθεση επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός γόνιµου διαλόγου ανάµεσα στην αρχαία τέχνη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, η επικοινωνία του µουσείου µε το κοινό και η εξωστρέφεια.
Ευχαριστούµε την Προϊσταµένη της ΕΦ.Α.ΛΑΚ, κα Ευαγγελία Πάντου, για τη φιλοξενία της έκθεσης στον κήπο του µουσείου, καθώς και την κα Πηγή Σακελλαροπούλου, Ιστορικό Τέχνης, για τις πολύτιµες συµβουλές και υποδείξεις.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους καλλιτέχνες για την προθυµία τους να συµµετάσχουν στο όλο εγχείρηµα µε έργα που εµπνέονται από την αρχαία Σπάρτη.
Ευγενία Πρέβα Αρχαιολόγος ΜΑ
Αντιπρόεδρος Ν.Π.Π.Π. Δήµου Σπάρτης
Υπεύθυνη για τη διοργάνωση και την επιµέλεια της έκθεσης
από τη Μάχη των Θερμοπυλών
«Η αρχαία Σπάρτη µε σύγχρονη µατιά»
Διάρκεια Έκθεσης 24.8.2021 – 25.8.2021 Ώρα: 19:00-23:00
Καλλιρόη αλλιρόη Κατσαφάν ατσαφάνα (εικαστικός), Κώστας Δαρείος Δαρείος (εικαστικός ),
Δηµοσθένης Δηµοσθένης Τζανάκος (εικαστικός ),
Patricia atricia Maceda (εικαστικός – Βαρκελώνη Ισπανίας), Ισπανίας),
Νίνα Κολοβού (εικαστικός ), Ειρήνη Κανελλάκου (εικαστικός )
Μαρία Γεωργακοπούλου οπούλου (γλύπτρια), (γλύπτρια), Δήµητρα Δήµητρα Κολοµβάκ ολοµβάκου ( ψηφοθέτρια). ψηφοθέτρια).
Ο σύλλογος σύλλογος Εικαστικών Δηµιουργών Δηµιουργών Λακωνίας «Η ΙΡΙΣ»
συµµετέχει µε την παρουσίαση παρουσίαση έργων των µελών:
Αλατσά Δαριώτη Δαριώτη Ποτούλα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Βαβαρούτσου Βαβαρούτσου Παρασκευή (χειροτ (χειροτέχνης), έχνης),
Γιάννε Μασούρα Μασούρα Γιαννούλα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Γεωργόπουλος εωργόπουλος Σπύρος (γλύπτης), (γλύπτης),
Διαµαντίδου Διαµαντίδου Κωνσταντία σταντία (ζωγράφος), (ζωγράφος), Ζαχαριά Ζαχαριά Λένα (ζωγράφος), (ζωγράφος),
Ζήτη Άνν Ζήτη Άννα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Κανελλόπουλος Γ ελλόπουλος Γιώργος (ζωγράφος), (ζωγράφος),Κολοβού Νίν ολοβού Νίνα (εικαστικός), Κουβελιώτη ουβελιώτη
Γκιζέλα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Κυριακόπουλος Γ όπουλος Γεώργιος εώργιος (ζωγράφος), (ζωγράφος), Λαγού Σταυρούλα Λαγού Σταυρούλα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Παπουλάκ Παπουλάκος
Ιωάννης Ιωάννης (αγιογράφος- ζωγράφος), (αγιογράφος- ζωγράφος), Τσαγγάρη Ελένη σαγγάρη Ελένη (ζωγράφος), (ζωγράφος), Μανδραπήλια Μπέσσυ Μανδραπήλια Μπέσσυ (ζωγράφος), (ζωγράφος),
Μενεγάκη Παν εγάκη Παναγιώτα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Μηνακάκη Δήµητρα άκη Δήµητρα (ζωγράφος), (ζωγράφος), Μόρσινκ Ρόµπερτ Μόρσινκ Ρόµπερτ (ζωγράφος), (ζωγράφος),
Μωραίτης Γεράσιµος (ζωγράφος).
Η Μάγδα Καλυβά (ζωγράφος- εικ (ζωγράφος- εικαστικός), µέλος της Έν µέλος της Ένωσης Πν ωσης Πνευµατικ ευµατικών Δηµιουργών Λακ ών Δηµιουργών Λακωνίας” Χείλων ο ωνίας” Χείλων ο
Λακεδαιµόνιος”.

www.dimotikiagoratislakonias.gr