22 Ιουλίου, 2024

ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ: 840.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Η  Επέκταση του Λυκείου  Μονεμβασίας γίνεται πραγματικότητα.

Προϋπολογισμός έργου 840.000,00 €.

Η επέκταση του κτιρίου του Λυκείου της Κοινότητας Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Το έργο  προωθήθηκε κατά προτεραιότητα με υπόδειξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κου Καραμανλή. Ο Πρόεδρος της εταιρείας κος Κατσίπος και ο Δ/νων Σύμβουλος κος Γιάνναρης το ενέταξαν στον προγραμματισμό της εταιρείας.

Πρόκειται να κατασκευασθεί προσθήκη καθ’ ύψος Α’ ορόφου στο υφιστάμενο ισόγειο κτίριο του Λυκείου (κτίριο 1) και προσθήκη κατ’ επέκταση Διωρόφου κτιρίου Λυκείου (κτίριο 2).

Η μελέτη του έργου της προσθήκης εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας και αδειοδοτήθηκε από την ΥΔΟΜ του Δήμου. Επίσης η μελέτη ελέγχθηκε και βελτιώθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός μελέτης, που είχε συνταχθεί από το Δήμο Μονεμβασίας, ελέγχθηκε από το Τμήμα Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης της Διεύθυνσης Μελετών της ΚΤΥΠ ΑΕ και ανασυντάχθηκε προσθέτοντας τις εργασίες, που προέκυψαν λόγω των ως άνω βελτιώσεων και ανέρχεται σε 840.000,00€.

Στην 305η/05.08.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, εγκρίθηκαν η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου, με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2014ΣΕ24700007.

Η δημοσίευση δημοπράτησης της σύμβασης θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 05 Οκτωβρίου και εκτιμάται υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εργασιών αρχές του 2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ