14 Ιουλίου, 2024

11ο ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ “ΜΟΡΙΑΣ”

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.» συμμετέχει και το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας εξωστρέφειας και ενίσχυσης του ρόλου του Επιμελητηρίου ως «συμβούλου της πολιτείας», που επιτελείται από την διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το Επιμελητήριο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.» από τον πρόεδρό του, κ. Παναγιώτη Κρητικό.