22 Ιουλίου, 2024

Oρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών σε Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνίας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα ορίστηκαν οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων οι οποίες διατίθενται με σκοπό την άμεση/βραχυχρόνια αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε περιοχές των Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Οι μονάδες που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση είναι, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων Αρκαδίας και Μεσσηνίας, οι ΔΑΟΚ Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας (στην τελευταία περιλαμβάνεται και η ΔΑΟΚ Τριφυλίας), η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και η Διεύθυνση Οικονομικού έδρας.

Ο έλεγχος της άμεσης υλοποίησης των ενεργειών των οργανικών μονάδων θα γίνεται από τον αρμόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη ο οποίος και θα ενημερώνει τον περιφερειάρχη, ενώ ο συντονισμός των ενεργειών των οργανικών μονάδων και η επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών θα γίνεται από τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Νίκωνα Τζινιέρη και τον περιφερειακό συντονιστή

Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Χαντζή.

Την απόφαση του περιφερειάρχη, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της κάθε οργανικής μονάδας, μπορείτε να την δείτε εδώ.