14 Ιουλίου, 2024

Πάνω από 50% αύξηση στη χρήση του δικτύου ηλεκτροκίνησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον περασμένο Αύγουστο, 20.000 χιλιόμετρα μηδενικών ρύπων

Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε τον περασμένο Αύγουστο στη χρήση του δικτύου των δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εγκατέστησε και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του δικτύου (τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στα γραφήματα, στο τέλος του κειμένου), ο αριθμός των συνεδριών φόρτισης τον περασμένο Αύγουστο προσέγγισε τις 280, παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα Ιουνίου και Ιουλίου. Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια φόρτισης, ξεπέρασε τις 4.000 kWh, κάτι που μεταφράζεται σε πάνω 20.000 “ηλεκτρικά” χιλιόμετρα μηδενικών ρύπων, τα οποία διένυσαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά το μήνα των διακοπών.

Τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν πως η ύπαρξη δικτύου σταθμών φόρτισης αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για τους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να επισκεφθούν με το αυτοκίνητό τους την Περιφέρειά μας για διακοπές.

Υπενθυμίζεται πως η εγκατάσταση και η διαχείριση του εν λόγω δικτύου, όπως επίσης και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας φόρτισης -η οποία είναι δωρεάν για τους χρήστες του– έγινε μέσω του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος EnerNETMob, στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος μεταξύ 16 άλλων εταίρων από κράτη της Μεσογείου.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της διαχείρισης του δικτύου των σταθμών φόρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου: