14 Ιουλίου, 2024

Β.Νανόπουλος – Κ. Κόλλια: «Θεραπεύσαμε» το Γενικό Πολεοδομικό της Κορίνθου λειτουργώντας άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά (video)

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Κωνσταντίνα Κόλλια παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου για τo αποτέλεσμα είχαν οι άμεσες και στοχευμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής για την θεραπεία του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορίνθου.

 Καθοριστική ήταν η βοήθεια του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νίκου Ταγαρά τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και η  Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ.Κωνσταντίνα Κόλλια λειτουργώντας με υπευθυνότητα κατόρθωσαν μέσα από συντονισμένες ενέργειες και συνεργασίες να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ  (ΦΕΚ 568/Τ.Δ /2-9-2021 ) η με αριθμ οικ 150066/26-8-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η «Επανέγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου Κορινθίων) του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. 

«Λειτουργήσαμε από την πρώτη στιγμή άμεσα και υπεύθυνα. Προχωρήσαμε σε όλες τις πράξεις και τις συνεργασίες που έπρεπε ώστε να επιτύχουμε την θεραπεία του Γενικού Πολεοδομικού της Κορίνθου και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση ν ανακοινώνουμε την δημοσίευση της επανέγκρισής του στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως. Πράξαμε το καθήκον μας, όπως θα έπρεπε οι προκάτοχοί μας να έχουν κάνει και πλέον είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό της ανάπτυξης των επόμενων χρόνων» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος ευχαριστώντας για το σύνολο της δουλειάς που έγινε όλο αυτό το διάστημα την Αντιδήμαρχο κ.Κόλλια καθώς και όλους όσους συνέβαλαν καθοριστικά.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε και να υπενθυμίσουμε πως ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του προχώρησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 στην  υποβολή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την εκτίμηση και αξιολόγηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, ενέργεια η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στην αρχική έγκριση του Γ.Π.Σ στο παρελθόν από την προηγούμενη δημοτική αρχή ώστε ο δήμος να μην μπει στην «περιπέτεια» της έκπτωσης του ΓΠΣ της εν λόγω περιοχής. 

Κύριος σκοπός της ΣΜΠΕ ήταν  η διερεύνηση, ο εντοπισμός, η περιγραφή και η κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων τις οποίες ενδέχεται να επιφέρει ο προτεινόμενος χωροταξικός σχεδιασμός στο περιβάλλον, και ο προσδιορισμός των μέτρων εκείνων που θα μετριάσουν ή θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις αυτές σε επίπεδο χωρικό και χρονικό.

Η Μελέτη ολοκληρώθηκε, θεωρήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 και τέθηκε σε διαβούλευση.Στις  12 Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με τον ανάδοχο. Εκπονήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από μελετητή και εγκρίθηκε η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΓΠΣ με την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72706/4747/29-07-2021 απόφαση του ΥΠΕΝ.

Η «θεραπεία» του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Κορίνθου θα επιτρέψει στο δήμο Κορινθίων 

  • Να εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του χωροταξικού περιφερειακού σχεδιασμού στο επίπεδο της χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. στα πλαίσια της Χωρικής – Πολεοδομικής νομοθεσίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης με σωστή χρήση των προσφερόμενων μηχανισμών και κινήτρων.
  • Να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση της Δ.Ε.
  • Να προσδιορίσει τις περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν πρέπει να πολεοδομηθούν.
  • Να υποδείξει ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις.
  • Να δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις της πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προτεινόμενων οικιστικών υποδοχέων.