22 Ιουλίου, 2024

Μειώθηκαν οι μαθητές της Πελοποννήσου – Αναστολή λειτουργίας για 27 νηπιαγωγεία και δημοτικά

Σε 27 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο δεν ήχησε φέτος το κουδούνι για να ξεκινήσει η καινούργια σχολική χρονιά.

Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού και μαθητικού δυναμικού, οι μηδενικές εγγραφές ακόμα και η έλλειψη κτιρίου για στέγαση σχολείου είναι οι λόγοι που 18 νηπιαγωγεία και 9 Δημοτικά σχολεία ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Πρόκειται για 1 Νηπιαγωγείο στην Αργολίδα, 4 νηπιαγωγεία και 3 δημοτικά σχολεία στην Αρκαδία, 3 νηπιαγωγεία και 2 δημοτικά σχολεία στην Κορινθία, 3 νηπιαγωγεία και 1 Δημοτικό σχολείο στην Μεσσηνία και για 6 Νηπιαγωγεία και 3 Δημοτικά σχολεία στη Λακωνία.

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος, επικαλούμενος διατάξεις, υπέγραψε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2021-2022 των παρακάτω Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως ακολούθως, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως Τεύχος B’ 4300/17.09.2021.

1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ 9020189 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 9233043 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 9030324 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 9030251 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ 9521230 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΡΣΙΝΩΝ 9280250 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

7 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 9280238 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

8 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 9280213 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑΣ 9280183 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

10 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ 9300236 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ 9520603 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

12 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 9300276 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

13 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 9300264 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

14 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 9300058 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ 9300221 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 9360448 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 9521391 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9360395 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Β. Δημοτικά Σχολεία:

1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 9030235 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 9521703 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 9030240 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 9521629 ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ

5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 9280121 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

6 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ ΒΟΙΩΝ 9300172 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

7 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9521714 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 9521280 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9360266 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ