22 Ιουλίου, 2024

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΙΣΘΜΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κατόπιν της απο 24-9-2021 αίτησης λήψεως ασφαλιστικών μέτρων των εντολέων μας, μονίμων κατοίκων Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εξεδόθη η από 29-9-2021 προσωρινή διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του  Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν  συζήτησης της αιτήσεως κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων, σύμφωνα με την  οποία απαγορεύτηκε η εγκατάσταση και λειτουργία κεραιοδιάταξης 2 κεραιών κινητής τηλεφωνίας επι της οδού Μιλτιάδη Ιατρίδη αρ. 7 στη πόλη των Ισθμίων  του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων Ν.Κορινθίας όπου επιχείρησε να εγκαταστήσει στο σημείο αυτό,  επιχείρηση που ασχολείται με τις τηλεπικοινωνίες, μέχρι τη συζήτηση της κυρίας αιτήσεως που θα πραγματοποιηθεί την 13-1-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
      Το δικαστήριο διέκρινε οτι υφίσταται κατεπείγον κίνδυνος από την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω κεραιοδιάταξης, που πραγματοποιείται σε δώμα (ταράτσα) πολυκατοικίας , καθώς παραβιάζεται η αρχή της προφύλαξης, με άμεσο κίνδυνο προσβολής της υγείας των αιτούντων αλλά και του κοινού απο την εκπομπή της ακτινοβολίας.
    Σημειωτέον είναι οτι σε απόσταση πολύ λίγων μέτρων απο το σημείο εγκατάστασης της κεραιοδιάταξης και εντός δέσμης ακτινοβολίας, ευρίσκονται χώροι συνάθροισης κοινού και ιδιαιτέρως το Δημοτικό σχολείο της περιοχής αλλά και κατοικίες.
      Η παρούσα αποτελεί ενημέρωση του κοινού για αυτό το πραγματικό γεγονός αλλά κυρίως επιβράβευση της Ελληνικής Δικαιοσύνης η οποία με άμεση ενέργεια προστάτευσε για άλλη μια φορά,  όπως επιβάλλεται,  τη δημόσια υγεία. Σημειωτέον ότι την ως άνω αίτησή των εντολέων μας μετά της προσωρινής διαταγής έχουμε κοινοποιήσει νομίμως στην ως άνω εταιρεία τηλεπικοινωνιών και πρόκειται να κοινοποιήσουμε και σε όσους έχουν έννομο συμφέρον για παρέμβαση υπέρ των εντολέων μας στην ανοιγείσα δίκη.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΚΟΣΜΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΚΟΣΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Κολιάτσου αρ. 36 τηλ 2741085385 

κιν. 6944311256 & 6944364792

email:anstkosmas@yahoo.gr