28 Νοεμβρίου, 2021

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας, προβλέπει η σύμβαση έργου που υπέγραψε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος με την ανάδοχο εταιρεία «Δ. Μουτσώκος και Συνεργάτες ΕΕ, δ.τ. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.

Το έργο με προϋπολογισμό μελέτης 251.000 €, έχει ως πηγή χρηματοδότησης πόρους του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ και Δημοτικούς Πόρους, ενώ έχει λάβει έκπτωση 43,21%. Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με την 120/2019 εγκεκριμένη Μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) πρόσβασης ΑμεΑ, καθώς και την κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των παραπάνω ατόμων, σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας. Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.

Οι εν λόγω κατασκευές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.