21 Μαΐου, 2022

Στελέχωση Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Τρίπολης

Ο δήμος Τρίπολης θα καλύψει οκτώ κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, όλων των κλάδων εκπαίδευσης, για μετάταξη στη δημοτική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ οι οποίοι υπηρετούν σε κλάδο δημοτικής αστυνομίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και την αίτησή τους, από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 2021, ταχυδρομικά.