18 Ιουλίου, 2024

Δύο (2) ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από το Νοέμβριο του 2019 όπου ο ένας κλάδος της βυθιζόμενης γέφυρας του Σαρωνικού, στη Διώρυγα Κορίνθου έπαψε να λειτουργεί. Τούτο είχε προκύψει από ατύχημα κατά τη διέλευση πλοίου, κατά το οποίο ο ένας κλάδος – προς το Σαρωνικό κόλπο – αχρηστεύθηκε και λειτουργεί μόνο ο άλλος κλάδος, ο εσωτερικός προς τη Διώρυγα.

Στη Διώρυγα Κορίνθου κατασκευάστηκαν το 1986, σε εντυπωσιακό χρονικό διάστημα και πρωτοποριακό τρόπο, δύο βυθιζόμενες γέφυρες, η μία στον Κορινθιακό κόλπο και η άλλη στο Σαρωνικό. Οι γέφυρες θεωρούνται και είναι πρότυπο σύλληψης και σχεδιασμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από τη Διεύθυνση και την Τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΙΚ, με διευθυντή τον Δημ. Μπενάρδο, προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών το κ.Φαιδ. Κυριάκη και τους αείμνηστους Μηχανικούς Φάνη Γρίσπο και Θεόδωρο Σπανό. Την εποχή αυτή η ΑΕΔΙΚ με τα άξια στελέχη της και το εργατικό προσωπικό,  είχαν την τεχνογνωσία για τη συντήρηση και με  συνεχούς εξοπλισμούς μηχανημάτων και μεγάλο ενδιαφέρον, εξασφάλιζαν την καλή λειτουργία της.

Οι βυθιζόμενες γέφυρες, δεν παραμένουν στο πυθμένα της Διώρυγας στα 8,0μ. αλλά καταδύονται στα 12,0μ. καθόσον έχει κατασκευασθεί όρυγμα στον υπάρχοντα πυθμένα της Διώρυγας, επί πλέον βάθους 4,0μ., ώστε να υποδέχεται τα μήκη των γεφυρών. Οι γέφυρες δημιουργούν με τη Διώρυγα μία λειτουργική ενότητα με συμπληρωματική χρήση.

Η απραξία των δύο(2) ετών, αποδίδεται καθαρά στην ανικανότητα της επιτελικής Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και των διορισμένων κομματικών στελεχών χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις.

Εντάσσεται και αυτή στη γενικότερη αντίληψη που έχει η Κυβέρνηση για τη Διώρυγα της Κορίνθου να κλείσει δηλαδή παρά να κινητοποιήσει τον έμπειρο μηχανισμό της για την αποκατάσταση των καταπτώσεων και την άμεση επαναλειτουργία της.

Φροντίζουν συνεχώς να απαξιώνουν συστηματικά το κατασκευαστικό αυτό Δαίδαλμα του τέλους του 19ου αιώνα, της πτωχής τότε Ελλάδος, με την αδιαφορία και την άγνοια που τους διακρίνει. Ούτε αντιλαμβάνονται τις ζημιές και τις απώλειες για την κοινωνία, για την περιοχή και τον Τουρισμό.

Το μήνυμα που στέλνουν στην κοινωνία και στον Τουρισμό είναι μήνυμα ανικανότητας και αδυναμίας να συντηρούν και να επισκευάζουν στοιχειώδεις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους και για να ολοκληρωθούν απαιτούν καλή οργάνωση και ενδιαφέρον.

Η περιοχή ιδιαιτέρου κάλλους του Ισθμού, ιδιαιτέρου κάλλους, θα έπρεπε να είναι πρότυπο για τη χώρα μας. Είναι η δεύτερη θέση σε επισκεψιμότητα και είναι προσπελασμένη με πολλούς τρόπους, ως εκ τούτου θα έπρεπε όλα να λειτουργούν υποδειγματικά.

Αντί αυτού βλέπουμε ότι για δύο (2) ολόκληρα και πλέον χρόνια δεν μπορεί να επισκευαστεί ένας κλάδος της βυθιζόμενης γέφυρας του Σαρωνικού κόλπου και για ένα περίπου χρόνο η Διώρυγα της Κορίνθου είναι κλειστή, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα γίνει η αποκατάσταση της. Ο συνδυασμός των δύο και της βυθιζόμενης γέφυρας και της Διώρυγας καταδείχνει τη μεγάλη αδιαφορία που επιδεικνύει συστηματικά η επιτελική (από 52+) υπουργούς Κυβέρνηση για την Κορινθία την οποία σε πολλούς τομείς έχει εγκαταλείψει. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον κ. Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του στη Διώρυγα, τον Μάιο του 2021, ο οποίος αγνοούσε ότι η Διώρυγα ήταν ήδη κλειστή πριν από τέσσερις (4) μήνες.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.