18 Ιουνίου, 2024

Από το Υπουργείο Υποδομών η χρηματοδότηση για την παράκαμψη Πεταλιδίου

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού, όσον αφορά την παράκαμψη Πεταλιδίου σχετικά με το οδικό έργο Τζάνε – Καλαμάκι και την επιλογή της 5ης πρότασης που είχε υποβληθεί από την Περιφέρεια, προϋπολογισμού άνω των 20.000.000 ευρώ, η Περιφέρεια πρόκειται να προχωρήσει στην απένταξη μέρους του συγκεκριμένου έργου, του μέρους του δρόμου, δηλαδή, που διέρχεται από την Ακρόπολη της Αρχαίας Κορώνης στο Πεταλίδι. Και αυτό, όπως διευκρίνισε ο Περιφερειάρχης,διότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν μπορεί να διατεθεί από το ΕΣΠΑ. Το εν λόγω τμήμα του οδικού έργου πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών ως δημόσιο έργο.