20 Μαΐου, 2024

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται» από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας (βίντεο)

Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, οπότε τελείται η Ακολουθία του Νυμφίου, δηλαδή του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Ονομάζεται Μεγάλη από την ανάμνηση των γεγονότων που διαδραματίζονται καθ’ εκάστη των ημερών αυτής, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τον χριστιανισμό. 
Οι τέσσερις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, μας προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα και οι Ακολουθίες ονομάζονται «Ακολουθίες του Νυμφίου».

Έτσι, στο παρακάτω video, οι μαθητές του βυζαντινού χορού του μουσικού σχολείου Αργολίδας, μας εισάγουν στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ψάλλοντας το γνωστό τροπάριο «Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται», υπό την διεύθυνση του μουσικολόγου και καθηγητή βυζαντινής μουσικής στο μουσικό σχολείο Αργολίδας, κ. Άγγελου Μπέντη.

Τροπάριον τοῦ Νυμφίου. Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου κατὰ τριφωνίαν.

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Επεξεργασία video: Κωνσταντίνος Μπάτας

www.argolikeseidhseis.gr