19 Ιουνίου, 2024

Εντάχθηκαν στο «Αντ. Τρίτσης» δράσεις για υποδομές του Δήμου Καλαμάτας που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας

Εντάχθηκαν στο «Αντ. Τρίτσης» δράσεις για υποδομές του Δήμου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
Με απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα, εκδόθηκε η απόφαση ένταξη του έργου με τίτλο «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Καλαμάτας που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αντικείμενο της πράξης είναι η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας μέσω της οποία θα υπάρξει αναβάθμιση της αντισεισμικής ασφάλειας έτσι ώστε αυτή να προσεγγίσει, να φθάσει ή και να ξεπεράσει το επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας σύγχρονων κατασκευών. Σημειώνεται ότι προβλέπεται πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος 137 δημοτικών κτηρίων, ανάμεσα στα οποία και όλων των σχολείων του Δήμου.

Η περιοχή της Μεσσηνίας ανήκει στη 2η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητα και έχει δοκιμαστεί από τον καταστροφικό σεισμό του 1986, ώστε να καθίσταται απολύτως αναγκαίο να πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων και των άλλων υποδομών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εντοπιστούν κτίρια τα οποία ίσως να μην έχουν την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού.

Επιπλέον, αναγκαία κρίνεται και η ευαισθητοποίηση όλου του πληθυσμού με σκοπό τη διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωσης της αντισεισμική συμπεριφοράς από τον πληθυσμό.