20 Ιουλίου, 2024

Εργατικό Κέντρο Κορίνθου: Aνοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές της Κορινθίας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμα Χρίστο

κ. Ταγαρά Νίκο

κα. Σούκουλη Μριλένα

κ.Ψυχογιό Γιώργο 

Βουλευτές Ν. Κορινθίας

Κυρίες και Κύριοι

Βουλευτές Κορινθίας ,

Οι εργαζόμενοι στον Νομό Κορινθίας σας υποβάλουμε Το παρόν υπόμνημα στο οποίο περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που προκύπτουν από το κυοφορούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας , στο οποίο προβλέπεται, σύμφωνα με τα κατά καιρούς δημοσιεύματα, να περιλαμβάνει τεράστιες δυσμενείς ανατροπές στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο: 

Α. ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκφράζουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ μας και την έντονη διαμαρτυρία μας για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο, επιβάλει την ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις στο σημερινό περιβάλλον και υπονομεύει Το συλλογικό εργατικό δίκαιο, είναι μία έτι περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Το νομοσχέδιο αυτό, ένα από τα πολλά που έχουν προωθηθεί και ψηφιστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, θα επιφέρει για μία ακόμα φορά, καίρια πλήγματα στην βαριά τραυματισμένη αγορά εργασίας, θα αποδιοργανώσει πλήρως το όποιο προστατευτικό πλαίσιο είχε απομείνει υπέρ του αδύναμου μέρους της σχέσης εργασίας, δηλ. του εργαζόμενου και θα δυσχεράνει σε απόλυτο βαθμό την ουσιαστική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε  επί των διατάξεων όπως θα εισαχθούν προς ψήφιση, δεν μπορούμε όμως να μην αναφερθούμε σήμερα σε μία από τις, ήδη αποκληθείσες, «εμβληματικές» αλλαγές, όπως αυτή της νέας διευθέτησης του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου. Το μοντέλο που προωθείτε (οι εργαζόμενοι να απασχολούνται για ένα χρονικό διάστημα έως και 10 ώρες ημερησίως και σε άλλη χρονική περίοδο θα εργάζονται λιγότερες ώρες αντίστοιχα, ή θα τους χορηγείται ανάλογη ημερήσια ανάπαυση ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών ανάπαυσης) το οποίο θα εφαρμόζεται με ατομικές συμφωνίες (!!!) σε συνδυασμό με το ότι η υπέρβαση του δώρου, δηλ. οι δύο επιπλέον ώρες εργασίας, δεν θα αμείβονται καθόλου (δηλ. καταργείται και η προσαύξηση στο ωρομίσθιο που Ισχύει- 20% για την ένατη ώρα και 40% από τη δέκατη και μετά), αφού θα «συμψηφίζονται» με ημέρες ανάπαυσης σε επόμενο διάστημα, θα έχει τραγικά αποτελέσματα τόσον στο βίο των εργαζομένων όσο και γενικότερα στην αγορά εργασίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους . Και τούτο διότι: -Η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις θεσμοθετείται για πρώτη φορά και σε τέτοιο σημείο με αποτέλεσμα ο μισθωτός να υποχρεώνεται να εργάζεται, για μία συγκεκριμένη περίοδο, περισσότερες από τις νόμιμες ώρες εργασίας και έως και 10 ώρες παραπάνω τη βδομάδα (σε πενθήμερη απασχόληση), προφανώς με υπερένταση της εργασίας του.

-Οι περισσότερες ημερήσιες ώρες απασχόλησής του θα είναι ουσιαστικά χωρίς αμοιβή .

-Η δυνατότητα χορήγησης ρεπό σε επόμενο διάστημα, που δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό και καθορισμένο και οι ευρείες επιλογές του εργοδότη (π.χ. συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ρεπό), ανατρέπει πλήρως τον ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό του εργαζομένου .

-Καταργείται η ιδιότητα του μισθού ως αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, αφού ο εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει κανένα χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες από αυτόν υπερωριακές υπηρεσίες .

-Μεταβάλλονται δυσμενώς από τον εργοδότη οι όροι εργασίας, με επίδραση και στην σωματική και ψυχική υγεία του εργαζόμενου τόσο από την υπερένταση της εργασίας όσο και από την «ανάπαυση» σε άλλη χρονική περίοδο την οποία αυτός ποτέ δεν ζήτησε. .

 -Το ότι η εφαρμογή της διάταξης αφήνεται στις «ατομικές συμφωνίες» μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, δηλ. με την εσφαλμένη προϋπόθεση ότι δύο ισότιμα μέρη συναποφασίζουν, μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί αφού ο φόβος της (εύκολης, μετά την κατάργηση από την Κυβέρνηση του «βάσιμου λόγου απόλυσης»-Τον οποίο αρχικά υπερψηφίσατε!) απόλυσης στερεί από το αδύναμο μέρος της σχέσης (εργαζόμενο) κάθε διαπραγματευτική δύναμη.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στις πρόσφατες δηλώσεις δεν περιλαμβάνεται ούτε καν αυτή η ελάχιστη «δικλείδα ασφαλείας», δηλ. το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, αλλά ούτε και η υπάρχουσα ρύθμιση με την οποία οποιαδήποτε διευθέτηση απαιτούσε συμφωνία εργοδότη εκπροσώπων εργαζομένων.

 -Με τον ήδη υποβιβασμένο ρόλο του ΣΕΠΕ, την επικείμενη κατάργηση των αρμοδιοτήτων του και ανάθεσή τους στον υποστελεχωμένο ΟΜΕΔ και, τελικά, την έλλειψη οιουδήποτε ουσιαστικού ελέγχου των παρανομούντων εργοδοτών (η φιλότιμη προσπάθεια των λίγων υπαλλήλων του ΣΕΓΙΕ είναι, προφανώς, ανεπαρκής), προϊδεαζόμαστε ότι η πρόβλεψη για αναπλήρωση των υπερωριών που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος, θα είναι «ευχολόγιο» και όχι υποχρέωση υπό την απειλή πραγματικών κυρώσεων. 

Στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται πλείστες όσες απαράδεκτες ρυθμίσεις όπως ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς, συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τον τρόπο απασχόλησης, για την κατανομή του Οκταώρου στη διάρκεια της ημέρας, ευέλικτο ωράριο, εργασία και το Σαββατοκύριακο (όλα με πρόσχημα την τηλεργασία), αύξηση του αριθμού των υπερωριών ετησίως αλλά και διατάξεις που καταλύουν τη συνδικαλιστική δράση όπως αόριστες ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικού μητρώου των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και ουσιαστική κατάργηση διαδικασιών με φυσική παρουσία όπως οι συνελεύσεις και οι λήψεις αποφάσεων που υποκαθιστούνται με τεχνικά μέσα εις τρόπον ώστε ο εργοδότης να δύναται να επηρεάζει οποιοδήποτε μη αρεστό αποτέλεσμα (π.χ. απεργία). 

Σας καλούμε για μία ακόμα φορά, ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, που υποδεικνύουν και συγγράφουν μεγαλοεπιχειρηματικοί και βιομηχανικοί κύκλοι, που θα καταδικάσουν τον απλό εργαζομενο .

Σε κάθε περίπτωση Το εργατικό κίνημα, όσο κι αν βάλλεται, έχει αποδείξει ότι μπορεί να δίνει, αργά ή γρήγορα, τις αναγκαίες μάχες που να θέτουν ανάχωμα στην σχεδιαζόμενη αλλοίωση του πυρήνα του εργατικού δικαίου στη χώρα μας και για τη διατήρηση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης του εργαζόμενου. 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΕΜΗΣ                         ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  ΣΑΜΟΪΛΗΣ