21 Απριλίου, 2024

Η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρ. Δήμα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (video)

Η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία Χρ. Δήμα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου έρευνας, στον οποίον συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά κέντρα (ακόμα και αυτά που δεν εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας), τα πανεπιστήμια, οι τεχνοβλαστοί, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και το οικοσύστημα καινοτομίας είναι απαραίτητη».