22 Μαΐου, 2024

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ: ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τον Δεκέμβριο ο Δήμαρχος απέσυρε δύο θέματα από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούσαν την πολυετή δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό και τον καθορισμό όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη Φορέα Υλοποίησης της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.
Προφανώς κάτι δεν πήγαινε καλά.
► Όπως έχουμε αναφερθεί και σε προγενέστερο διάστημα αν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση θα πρόκειται περί σκανδάλου με ζημιά για το Δήμο σε βάθος 12ετίας, που προβλέπεται στη σύμβαση, πάνω από 9.000.000 €.
Επειδή ακούμε πολλά τώρα τελευταία είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τις απόψεις μας, οι οποίες είναι σταθερές και πάγιες, τόσο για τη νομιμότητα όσο και για το συμφέρον του Δήμου.
Εξακολουθούμε και είμαστε υπέρ του ιδιωτικού τομέα, όπως είμαστε και στο παρελθόν, διότι θα έχουμε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα στον οδοφωτισμό, αλλά με τους εξής απαράβατους όρους:

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης του έργου. Όχι η Οικονομική Επιτροπή.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο εκχώρησης-ενεχυρίασης ανταποδοτικών τελών. Όχι η Οικονομική Επιτροπή.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την πολυετή δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό και την εξειδίκευση πιστώσεων. Όχι η Οικονομική Επιτροπή.
  4. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια στη συνέχεια για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
  5. Ο ιδιώτης να επιλεγεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με βάση πάντα την εμπεριστατωμένη εισήγηση – τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται ετήσιο κόστος 1.211.306 € (κατανάλωση ρεύματος, προσωπικό, καύσιμα, συντήρηση, κλπ) και όχι με βάση το αναφερόμενο ετήσιο κόστος της εταιρείας Διαδικασία Α.Ε. 1.972.434 €. Διαφορά 761.128€ η οποία σε βάθος 12ετίας ανέρχεται σε 9.133.541€ και η οποία προφανώς αποτελεί ζημιά για το Δήμο. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Υπηρεσία έχει λάθος συντελεστές, οι οποίοι επηρεάζουν ασήμαντα το τελικό αποτέλεσμα είμαστε διατεθειμένοι να το εξετάσουμε.
  6. Συμμετοχή του Δήμου με ποσόν τουλάχιστον 200.000 € ετησίως guarantee στο ετήσιο όφελος του ιδιώτη από την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα φθάνει το 68% , όπως αναφέρεται στην εισήγηση. Άρα κέρδος για το Δήμο άλλα 2.400.000€ σε βάθος 12ετίας.
  7. Ο διεθνής διαγωνισμός να είναι ανοικτός, χωρίς φωτογραφικούς όρους, για όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες.
  8. Εγκυρότητα διαγωνισμού με τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες.
    ► Αυτή είναι η άποψή μας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση. Δε χαρίζουμε χρήματα σε κανένα – σώζουμε τα 9.000.000€ – που προαναφέραμε, αν γινόταν δεκτή η πρόταση της μελετητικής εταιρείας και κατ’ επέκταση της Δημοτικής Αρχής και επιπλέον συμμετέχουμε στο ετήσιο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας με 2.400.000 € στη δωδεκαετία, ποσόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε άλλες κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις. ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ