20 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΡΙΓΜΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

Δια του παρόντος αποστέλλομεν υμίν, συνημμένως τώδε, εν φωτοστατικώ αντιγράφω, τας υπό των Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ’ και Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. κ. Ιερωνύμου Β’ αποσταλείσας ημίν επιστολάς δια την καταστροφικήν πυρκαϊάν, η οποία εκ του χωρίου Σχοίνου της καθ᾿ ημάς Μητροπολιτικής παροικίας εκκίνησεν και επεξετάθη έως και της Μεγαρίδος κατακαύσασα πλέον των εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (75.000) στρεμμάτων πευκοδάσους, καλλιεργησίμων εκτάσεων, οικιών, αγροικιών, Ι. Μονών και Εκκλησιδίων, αι οποίαι επιστολαί εστάλαξαν, τω όντι, δροσισμόν παρακλήσεως, φανερούσαι την ανύστακτον μέριμναν των Εκκλησιαστικών τούτων Ταγών δι᾿ υμάς, το θεόθεν εμπεπιστευμένον ημίν Ποίμνιον, ίνα λάβητε γνώσιν.

Εις τας επιστολάς ταύτας προστίθεται και πλήθος άλλων επιστολών Σεβασμιωτάτων αγίων Αρχιερέων, Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιαστικών κλιμάτων ως και Πανοσ. και Αιδεσ. Ιερομονάχων, Πρεσβυτέρων, Μοναχών αλλά και Λαϊκών αδελφών ημών, ους ευγνωμόνως ευχαριστούντες επευχόμεθα ταπεινώς την θείαν παραμυθίαν του Αγίου Πνεύματος δια την φιλάδελφον παρηγορίαν καί συμπαθειάν των εις την δοκιμασίαν ημών.

Ευχέτης υμών εν αγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».