19 Ιουνίου, 2024

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς ελιάς Καλαμών

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Ελληνική Λύση

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς ελιάς Καλαμών»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από παραγωγούς ελιάς Καλαμών, καθώς και με δημοσίευμα στο διαδίκτυο της 27ης Οκτωβρίου 2020,

(https://www.agronews.gr/farming/187661/adagonistiko-pleonektia-stous-paragogous-kalamon-dinoun-oi-dexamenes-diplis-i-triplis-strosis/?fbclid=IwAR2ptmZGKHmH-Cy8Od1 UaAwNS85NOYF-jl2XU275OKeh1fbgpBNAjGbm rg), η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για επιτραπέζια ελιά σε παγκόσμια κλίμακα έχει, πλέον, οδηγήσει τους παραγωγούς σε αναζήτηση αποθηκευτικών χώρων για να γίνεται η επεξεργασία των ελιών. Επιπλέον, οι αποδέκτες των επεξεργασμένων ελιών έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τους παραγωγούς και ζητάνε, όσο το δυνατόν, καλύτερη ελιά. Η παραδοσιακή μέθοδος είναι οι μαύρες δεξαμενές πολυαιθυλενίου. Οι δεξαμενές αυτές μαύρου χρώματος παράγονται με πρωτογενές πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) κατάλληλο για τρόφιμα, στη φυσική του μορφή (άχρωμο). Ο λόγος που οι δεξαμενές βγαίνουν σε μαύρο χρώμα είναι επειδή το χρώμα αυτό συγκρατεί την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στο αποθηκευμένο υγρό. Καλύτερη συντήρηση και ζύμωση της ελιάς συνεπάγεται και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του παραγωγού στην ευάλωτη αγορά, που έχει διαμορφωθεί, τα τελευταία χρόνια, γύρω από την επιτραπέζια ελιά. Αποθηκευμένη με τέτοιους όρους και προστατευμένη σε τέτοιο βαθμό από τους εξωτερικούς παράγοντες, η ελιά μένει αναλλοίωτη για περισσότερους μήνες, δίνοντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα να «ρευστοποιήσουν» την παραγωγή τους, όταν οι συνθήκες στην αγορά συμφέρουν περισσότερο, εξασφαλίζοντας ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί στο εμπόριο υπέρ τους και καλύτερη τιμή για το προϊόν.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να δώσετε τη δυνατότητα, μέσω χρηματοδοτικών κινήτρων, είτε στους παραγωγούς ελιάς Καλαμών μεμονωμένα, είτε στους συνεταιρισμούς ελαιοπαραγωγών συγκεκριμένου τύπου ελιάς, για προμήθεια συμπληρωματικών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών), προκειμένου να αυξήσουν οι εν λόγω την υπεραξία της ποιότητας του αποθηκευμένου στοκ τους σε ελιές Καλαμών, ούτως ώστε να ενισχυθούν με ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην διεθνή αγορά;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κατάλληλων δεξαμενών αποθήκευσης επιτραπέζιων ελιών»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1424/4-11-2020

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Χήτας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 δόθηκε η δυνατότητα κατάρτισης νέων προγραμμάτων εργασίας των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων διάρκειας από 1η Απριλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχεται σε 11.098.000€ και 10.666.000€ αντίστοιχα. Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 184/27855/29.01.2021 (Β’339) «Προγράμματα εργασίας οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, περιόδου 2021-2022» και οι σχετικές αιτήσεις υπεβλήθησαν έως και την 15η Φεβρουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες δράσεις περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 611/2014, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Συνεπώς, οι παραγωγοί ή οι συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα, μέσω των προγραμμάτων αυτών, να προμηθευθούν κατάλληλες δεξαμενές αποθήκευσης επιτραπέζιων ελιών αλλά μόνον σε αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης δυναμικότητας, διότι ταυτόχρονα ισχύει ότι οι δράσεις που αποσκοπούν στην άμεση αύξηση της ικανότητας παραγωγής, αποθεματοποίησης ή μεταποίησης είναι μη επιλέξιμες.

Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και αφορούν στην ενίσχυση της ελαιοκαλλιέργειας, επισημαίνεται ότι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του ΠΑΑ 2014-2020 για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, αποτελούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των εγχώριων

– 2 –

αγροτικών προϊόντων. Οι εν λόγω προτεραιότητες επιδιώκονται, μεταξύ των άλλων, μέσα από την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα, που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στην ελαιοκαλλιέργεια, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς τομέα.

Ως εκ τούτου, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέσα από το Π.Α.Α. 2014-2020, το οποίο αξιοποιεί τα κονδύλια του Πυλώνα ΙΙ της Κ.Α.Π., υλοποιούνται Μέτρα και Δράσεις από τα οποία επωφελείται, μεταξύ των άλλων και η ελαιοκαλλιέργεια.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής υπομέτρα:

  • 4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί, μεταξύ των άλλων, δίνεται στήριξη σε εκμεταλλεύσεις που στρέφονται προς ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
  • 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Στο πλαίσιο των δράσεων του εν λόγω υπομέτρου, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί ήδη, συμπεριλαμβάνεται και η ελαιοκαλλιέργεια. Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους, καθιστώντας τα ελκυστικά στους καταναλωτές και ενισχύοντας τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιδιώκοντας τη στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, υλοποιεί, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Εργασίας 92 Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). Ειδικότερα, η Κυβέρνηση κατόρθωσε να εξασφαλίσει για την τριετία 20182021 την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων με συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση 33.294.000 €.

Τα ανωτέρω προγράμματα:

  • Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και 615/2014 και την αριθ. 61/16616/31-1-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’271/1-2-2018).
  • Αφορούν σε περίπου 16.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία για τις ανάγκες αυτών έχει χωριστεί σε τέσσερις περιφερειακές ζώνες, ήτοι Πελοπόννησος, Κρήτη, Υπόλοιπο Ηπειρωτικής Χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας) και Υπόλοιπο Νησιωτικής Χώρας.
  • Περιλαμβάνουν δράσεις στον τομέα της παρακολούθησης και διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας (ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών, τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων κ.λπ.), στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του

– 3 –

εκσυγχρονισμού (κατάρτιση παραγωγών, αντικατάσταση μη παραγωγικών δένδρων με νέα κ.λπ.), στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου (βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης, παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή και στη μεταποιητική διαδικασία, αξιοποίηση καταλοίπων παραγωγής ελαιολάδου κ.λπ.) και τέλος στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Οι νέοι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020 για τη διετή μεταβατική περίοδο 2021-2022 μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ύψους 2 δις ευρώ περίπου (άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής), θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση τόνωσης της αγροτικής οικονομίας από την κρίση της πανδημίας και απόκρισης στις νέες προκλήσεις του αγροδιατροφικού μας συστήματος, σύμφωνα με τους στόχους που υπαγορεύουν οι νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη Γεωργία «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ για τη μετάβαση σε μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση των νέων πόρων για τη διετία 2021-2022 θα εστιάζει στην προκήρυξη μέτρων του υφιστάμενου ΠΑΑ, τα οποία προσδίδουν αφενός προστιθέμενη αξία στην παραγωγική διάρθρωση του πρωτογενή μας τομέα και αφετέρου αυξημένη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία, διασφαλίζοντας τη σύνδεση και συνέχεια με τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI ARAMPATZI Ημερομηνία: 2021.05.11 19:34:18 EEST

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Χήτα