20 Ιουλίου, 2024

Συνδρομή προς την Αστυνομία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020,  η αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με δικαιούχο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ.

Αφορά στην προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού για την αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σ’ αυτή περιλαμβάνονται 25 αστυνομικά αυτοκίνητα και ισάριθμοι ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων, 8 αλκοολόμετρα και άλλα τόσα φορητά ραντάρ ελέγχου ταχύτητας.