17 Ιουνίου, 2024

Τρίπολη – Κ. Τζιούμης: Τα έργα στο Κολυμβητήριο θα προχωρήσουν

Εργολάβος έχει εγκατασταθεί για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού κολυμβητηρίου Τρίπολης, όμως, τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, εξαιτίας ενός ζητήματος που προέκυψε με τη στατική επάρκεια της στέγης και για τον λόγο αυτό απαιτήθηκε μια συμπληρωτική μελέτη.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, ο οποίος είπε:

«Στο Κολυμβητήριο έχει μπει ο εργολάβος για να κάνει το έργο. Προέκυψαν κάποια θέματα για τη σκεπή και τη στατική επάρκεια, θα γίνει άμεσα μια μελέτη και ο εργολάβος θα προχωρήσει το έργο, ώστε στο κολυμβητήριο που είναι πάνω από 40 ετών και έχει διάφορα προβλήματα και καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση καυσίμων και παράλληλα να έχουμε μια πιο σύγχρονη και ασφαλή εικόνα.”
Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειακών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία του Κολυμβητηρίου. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, που στεγάζεται το Κολυμβητήριο της Τρίπολης υπολογίζεται σε 2.566,48 τετραγωνικά μέτρα.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις, που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου

• Αντικατάσταση των περιμετρικών κουφωμάτων και τα κουφωμάτων οροφής με νέα με διπλούς υαλοπίνακες με χαμηλό συντελεστή εκπομπής.
• Αντικατάσταση των πανέλων πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης 4εm,με πάνελ πολυουρεθάνης με αυξημένη Θερμομόνωση πάχους G επι και η αντικατάσταση πανέλων πολυουρεθάνης της οροφής με Θερμομόνωση πάχους 8 cm.
• Η εγκατάσταση δύο ανεξάρτητων ισοθερμικών καλυμμάτων, που Θα τοποθετηθούν στις κολυμβητικές δεξαμενές, κατά τη μη χρησιμοποίησή τους.
• Η προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κλίμακας για αμαξίδιο ΑΜΕΑ (ανυψωτικής πλατφόρμας)

Οι η/μ εργασίες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, συνοπτικά, είναι:

• Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος αποτελούμενο από αντλία θερμότητας αέρα/νερού-λέβητα πετρελαίου – γεωθερμική αντλία Θερμότητας νερού /νερού, για την Θέρμανση του αγωνιστικού χώρου του κολυμβητηρίου, την θέρμανση των νερών των κολυμβητικών δεξαμενών, και την παραγωγή ΖΝΧ
• Διαμόρφωση του χώρου του μηχανοστασίου για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού. Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων
• Εγκατάσταση του γεωθερμικού δικτύου μετάψυξης με τον απαραίτητο εξοπλισμό (γεωτρήσεις, αντλίες, σωλήνες, βάνες κλπ.)
• Εγκατάσταση δυο (2) νέων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (AHU), με το απαραίτητο δίκτυο σωληνώσεων, αεραγωγών, στομίων, βανών κλ.π για την προσαγωγή του απαιτούμενου φρέσκου αέρα την απαγωγή των υδρατμών καθώς και την ρύθμιση της υγρασίας του χώρου
• Τους κατάλληλους αυτοματισμούς που απαιτούνται για τον έλεγχο και την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
• Την απαραίτητη ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του εξοπλισμού του συστήματος.