28 Μαρτίου, 2023

Πανεπιστήμιο Πατρών: Μέχρι 10 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για υποστηρικτικές παρεμβάσεις σχετικά με την εκπαίδευση σε κοινότητες Ρομά

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για την σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της πράξης “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Νικολάου του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται πρωτίστως η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και συμμετοχής παιδιών, ρομά, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δράσεις της πράξης υλοποιούνται μέσω εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών, ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων και αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο, αλλά και στην ενθάρρυνση νέων ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές εκπαίδευσης ή και να επανασυνδεθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την 10 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην πρόσκληση η όποια έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ.

Πηγή: policenet.gr

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο PeloponnisosTV.gr