18 Ιουνίου, 2024

Με χιόνια «υποδέχθηκαν» το καλοκαίρι οι κάτοικοι στον Όλυμπο (Βίντεο)

ÁíÜâáóç óôçí êïñõöÞ ôïõ Ïëýìðïõ áðü ïìÜäá ïñåéâáôþí ôïõ Óõëëüãïõ Ïñåéâáóßáò ×éïíïäñïìßáò ÔñéêÜëùí (ÓÏ×Ô) êáé ôïïõ Ïñåéâáôéêïý ×éïíïäñïìéêïý Ïìßëïõ Êáñäßôóáò (Ï×ÏÊ) ôï ÓÜââáôï 27 Éïõíßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ ÐÁÐÏÕÔÓÇÓ)

Τα χιόνια και οι χαμηλές θερμοκρασίες στο βουνό δεν αποτελούν πρωτοφανή φαινόμενα για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Αρχές Ιουνίου και ενώ χιλιάδες πολίτες τρέχουν στις παραλίες για να απολαύσουν τον ήλιο και να κάνουν μια βουτιά, οι κάτοικοι του Ολύμπου θαυμάζουν τις χιονισμένες κορυφές. Κι όμως, τέτοια εποχή χιόνια σκέπασαν το ψηλότερο βουνό της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Αλέξανδρο Στύλλα, διαχειριστή καταφύγιου στον Όλυμπο, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τον 1 βαθμό με θερμοκρασία σώματος -1 και το χιόνι είναι περίπου στους 5 πόντους.

Όπως και να έχει, όσο ασυνήθιστο κι αν μας φαίνεται ένα τέτοιο φαινόμενο, τα χιόνια και οι χαμηλές θερμοκρασίες στο βουνό δεν αποτελούν πρωτοφανή φαινόμενα για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Πηγή: newpost.gr