14 Ιουλίου, 2024

Απόφαση ένταξης για δύο έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2.134.000 €

Μία ακόμα σημαντική εξέλιξη για το Δήμο Καλαμάτας όσον αφορά τις διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» καθώς υπεγράφη από τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, η απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Πρόκειται για δύο υποέργα και συγκεκριμένα:

  • «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1,087 εκατ. €
  • «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών», προϋπολογισμού 1,047 εκατ. €.

Η πράξη αφορά σε εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καλαμάτας. Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις στις υφιστάμενες αγροτικές οδούς, 97 χλμ περίπου, περιλαμβάνουν εργασίες βελτίωσης της ασφαλούς βατότητας των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, φρεάτια υδροσυλλογής, επενδεδυμένες τάφροι, ιρλανδικές τάφροι κλπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ.

Για την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς τα δύο αυτά έργα που ξεπερνούν τα 2 εκατ. €, σε συνδυασμό με την εργολαβία της αγροτικής οδοποιίας περίπου 1 εκατ. € που είναι σε εξέλιξη και τις καθημερινές μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται με μηχανήματα του Δήμου θα βοηθήσουν σημαντικά στο να αλλάξει η εικόνα στα χωριά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους.