20 Μαΐου, 2024

3,7 εκατ. € για την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού μέσω του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης»

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας καιαξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Καλαμάτας», στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Την απόφαση υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ο Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο να εκφράζει την ικανοποίησή του για την θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά την άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο που ως φορέα υλοποίησης έχει τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑ Καλαμάτας) έχει προϋπολογισμό 3.684.400,00 €. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν:

– Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης-λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, που αφορά σε παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις λυμάτων, πόσιμου νερού και στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης Λειτουργίας σε σαράντα εννέα (49) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου των δικτύων ύδρευσης και λυμάτων και η ενσωμάτωσή τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της Υπηρεσίας, η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών σε πέντε (5) ενδιάμεσα προωθητικά αντλητικά του δικτύου ύδρευσης και η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

– Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα, με χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)

– Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) (ΥΠΟΕΡΓΟ 3).