18 Ιουλίου, 2024

6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 7 Ιουνίου 2021