17 Ιουνίου, 2024

Πρόσκληση του ΠΕΠ Πελοποννήσου για μουσεία και χώρους πολιτισμού υπέγραψε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με δικαιούχο το υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς του, πρόσκληση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ με αντικείμενο την ενίσχυση της ελκυστικότητας χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα μουσειακών και πολιτιστικών υποδομών.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/) από την ερχόμενη Τρίτη 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι.

Στη χρηματοδότηση της νέας αυτής πρόσκλησης αναμένεται να ενταχθούν το Μουσείο Χώρας στη Μεσσηνία καθώς και το αρχοντικό Αντωνόπουλου στη Δημητσάνα, στην Αρκαδία.

Η παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται αφορούν στη λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων) μουσειακών υποδομών, στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στους εν λόγω χώρους.

Επίσης, αφορούν στην αποκατάσταση κτηρίων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων και εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή λειτουργικότητά τους.

Τέλος, υποστηρίζονται δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ (τεχνολογία της πληροφορίας), δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α.