17 Ιουνίου, 2024

Ετοιμάζει Κοινωνικό Χάρτη η Περιφέρεια της Πελοποννήσου

Η κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτέλεσε αντικείμενο της διαβούλευσης για το νέο ΕΣΠΑ, που έγινε με τηλεδιάσκεψη.

Ο περιφερειάρχης, στην παρέμβασή του, αναγνώρισε την έλλειψη ορθολογικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης των κοινωνικών ζητημάτων που συνέβαινε μέχρι τώρα και παρατήρησε πως μόνο με συστηματικές και όχι αποσπασματικές ενέργειες, μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα.

Επίσης μίλησε για το σημαντικό εργαλείο που θα έχει σύντομα η Περιφέρεια στη διάθεσή της, τον Κοινωνικό Χάρτη, και ως θέματα σημαντικά τέθηκαν:

Η υποστήριξη των αμεα, μέσω της καταγραφής των αναγκών των ποικίλων συλλόγων, της κατάρτισης ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή κάθε είδους στήριξης,

Η αντιμετώπιση κάθε είδους εξάρτησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και η παροχή στήριξης σε άτομα που βρίσκονται σε διαδικασίες – προγράμματα απεξάρτησης,

Η στήριξη σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες και αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως των ρομά, των οποίων η πολιτιστική κουλτούρα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.