17 Ιουνίου, 2024

N. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ: ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο Δήμο Κορινθίων.

Σήμερα κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο Ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου προϋπολογισμού 1.230.000 €, ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, στον πρώτο μειοδότη με 45,8% έκπτωση. Ένα πολύπαθο έργο που δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή λίγες ημέρες μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019.

Πέντε σοβαρά ερωτήματα γεννώνται για τη Δημοτική Αρχή.

Πρώτον: Για ποιο λόγο ακύρωσε στο τέλος του 2020 τον πρώτο διαγωνισμό αφήνοντας εσκεμμένα να εκπνεύσει η προθεσμία ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων διαγωνιζομένων και των εγγυητικών επιστολών τους; Σημειώνουμε ότι οι προσφερθείσες τότε εκπτώσεις ήταν του πρώτου μειοδότη 55,01% και του δεύτερου 51,20%.

Δεύτερον: Διαβάζουμε στο πρακτικό της επιτροπής ότι κλήθηκαν δύο διαγωνιζόμενοι να συμπληρώσουν – διευκρινίσουν δικαιολογητικά των προσφορών τους. Και σωστά έπραξε η Επιτροπή. Για ποιο λόγο δεν το έπραξε η Δημοτική Αρχή και σε προηγούμενο, μόλις πρόσφατο, έργο Συντήρησης δημοτικών κτιρίων 629.543€ για τους ίδιους ακριβώς λόγους, όταν ως μειοψηφία ζητήσαμε να γίνει το ίδιο και αρνήθηκαν για τρεις διαγωνιζόμενους, ζημιώνοντας το Δήμο με 142.000€;

Εμείς ως παράταξη σε τέτοια παιχνίδια με τους εργολάβους δεν μπαίνουμε. Απέχουμε από τέτοιους είδους πρακτικές και τις καταδικάζουμε.

Τρίτον:  Για άλλη μία φορά (την τρίτη κατά σειρά, μετά το δημοτικό σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου 250.000€ και τη Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 142.000€) ζημιώνεται ο Δήμος Κορινθίων 113.283€ με τις τακτικές αυτές της Δημοτικής Αρχής. Ειδικότερα στον πρώτο διαγωνισμό του Ιουνίου 2019 η έκπτωση ήταν 55,01% , ενώ στον πρόσφατο η έκπτωση 45,80%. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά τον Μάρτιο 2021.

Τέταρτον:  Εξακολουθεί ο κίνδυνος του έργου για το ΕΣΠΑ λόγω της πολύ μεγάλης καθυστέρησης απορρόφησης πιστώσεων.

Πέμπτον: Μετά από όλες αυτές τις παλινωδίες έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις αν τελικά το έργο προχωρήσει μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους. Ο Δήμος βέβαια όλο αυτό το διάστημα της καθυστέρησης πληρώνει εξ ιδίων σημαντικά ενοίκια για χώρους οι οποίοι δεν είναι και οι καλύτεροι για τα βρέφη και νήπια.

                         ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
                              ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ                ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14/06/2021