1 Μαρτίου, 2024

Συμπληρωματική χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ για τα ιδιωτικά έργα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, εντάσσονται επιπλέον 13 έργα

Η δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης πόρων ύψους 2.058.380 ευρώ, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών παρεμβάσεων του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε ΑΟΤΑ, εγκρίθηκε με σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Η εν λόγω επιπρόσθετη χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER μπορεί να καλύψει την ενίσχυση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας θα εισηγηθεί άμεσα την έκδοση απόφασης ένταξης για τα λοιπά 13 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια του Τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων.

Πλέον, η συνολική χρηματοδότηση ιδιωτικών παρεμβάσεων διαμορφώνεται στα 8.715.000,99 ευρώ.

Οι δικαιούχοι των 13 προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων θα ενημερωθούν προσωπικά για τις περαιτέρω διαδικασίες από στελέχη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.