6 Δεκεμβρίου, 2021

Θεμελιώθηκε το νέο κτίριο που θα στεγάσει το Λιμεναρχείο Νεάπολης Λακωνίας

Αγιασμός θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε στη Νεάπολη Βοϊών, στον χώρο όπου ανεγείρεται το νέο κτίριο του Λιμεναρχείου Νεάπολης.

Το κτίριο του Λιμεναρχείου Νεάπολης κατασκευάζεται σε οικοπεδική έκταση που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης -με αποκλειστική χρήση από το Λιμεναρχείο-, την οποία παραχώρησε ο δήμος για τον σκοπό αυτό.

Η κατασκευή του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισμού 796.906,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, με αρχικό προϋπολογισμό 180.000 ευρώ, ενώ έχει εξασφαλιστεί για το 2021 και επιπλέον πίστωση 150.000 ευρώ.

Η συνολική μελέτη του κτιρίου (Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Ηλεκτρομηχανολογικά ) έγινε από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου Μονεμβασίας -καθώς και η δημοπράτηση του έργου.

Το νέο διώροφο κτίριο Λιμεναρχείου, θα έχει δομημένη συνολική επιφάνεια 514,15 τετραγωνικά μέτρα και θα στεγάσει μαζί και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Το νέο κτίριο πληροί τις προδιαγραφές βιοκλιματικού σχεδιασμού.