18 Ιουνίου, 2024

Ανακοίνωση για την δράση “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου γνωστοποιούνται τα εξής:

“Με αφορμή το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την μη καταβολή, μέχρι σήμερα, σε περίπου 470 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί μέσα από τη δράση του ΕΠ Πελοποννήσου  2014 – 2020 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

– Πρώτον, για την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί, δεν ευθύνονται ούτε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ούτε η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ούτε ο ενδιάμεσος φορέας ΕΦΕΠΑΕ. Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν η ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών και η καταβολή της ενίσχυσης στο σύνολο των επιχειρήσεων εντός του 2021. Ωστόσο, δυσκολίες που ανέκυψαν στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι οποίες υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της υλοποίησης της δράσης εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος και την καταβολή της ενίσχυσης σε αυτές τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτημα εκταμίευσης τον τελευταίο 1,5 μήνα.

– Δεύτερον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2022.

– Τρίτον, επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί 22,99 εκατομμύρια ευρώ και έχουν ενισχυθεί 935 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επί συνόλου 1.776 επιχειρήσεων των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίθηκαν, για να λάβουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση ως 40.000 ευρώ.

Σε στάδιο αναμονής προς εκταμίευση βρίσκονται 470 επιχειρήσεις με συνολική απαίτηση ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ. Για την κάλυψη του ποσού αυτού η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή έχει ήδη (από αρχές Νοεμβρίου) αιτηθεί χρηματοδότηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ η οποία δεν έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Κεντρικούς Φορείς”.